สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ลงพื้นที่สอบสวนและควบคุมโรค ตามสถานที่ไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิด-19

  • ข่าวจาก : สวท.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 11 ม.ค. 2564
  • อ่าน : 151 ครั้ง

      จากรายงานตามไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด-19  รายที่ 31 จากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดินทางมาจังหวัดน่าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ได้ประสานงานขอข้อมูลจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้ว และได้ดำเนินการตามแนวทางสอบสวนและควบคุมโรคทั้งสถานที่และตัวบุคคลสัมผัสเสี่ยงสูงแล้วทุกราย
       
(11 ม.ค.64) เวลา 12.00 น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลน่าน และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ติดตามสอบสวนและควบคุมโรค ตามสถานที่ไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิด-19  รายที่ 31 จากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดินทางมาท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวและเข้าที่พักในพื้นที่จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2563 – 2 มกราคม 2564 โดยเจ้าหน้าที่ได้ตรวจหาเชื้อผู้สัมผัสเสี่ยงสูงแล้วทุกราย (อยู่ระหว่างการตรวจทางห้องปฏิบัติการ)และให้กักตัวที่บ้าน(Home quatantine) ส่วนผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำให้เฝ้าระวังสังเกตอาการตนเอง(Self monitoring) รวมทั้งให้ทำความสะอาดสถานที่และการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เช่นเดียวกับที่วัดหนองแดง หมู่ 1  ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ได้มีกิจกรรมทำความสะอาด ป้องกันเชื้อโควิด-19  เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนในพื้นที่
      
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน  ขอให้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการชีวิตวิถีใหม่อย่างเคร่งครัด ด้วยการ ใส่หน้ากากผ้า หน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ ตรวจวัดอุณหภูมิ  ใช้แอปพลิเคชัน "ไทยชนะ"และ"หมอชนะ" เพื่อป้องกันตัวเองและสะดวกต่อการสอบสวนโรค

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ทีมข่าว สวท.น่าน
ผู้เรียบเรียง : สรวิชญ์ ไชยคำ
แหล่งที่มา : สวท.น่าน

ข่าวที่น่าสนใจ