จังหวัดน่าน รับมอบและปล่อยขบวนรถบรรทุกถังน้ำขนาด 2,000 ลิตร 200 ถัง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ของประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้งในพื้นที่

  • ข่าวจาก : สวท.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 24 มี.ค. 2564
  • อ่าน : 134 ครั้ง

          จังหวัดน่าน โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน จัดพิธีรับมอบและปล่อยขบวนรถบรรทุกถังน้ำขนาด 2,000 ลิตร ให้กับหมู่บ้านที่ประสบภัยแล้งใช้เป็นถังน้ำกลางประจำหมู่บ้าน จำนวน 170 ถัง และโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร จำนวน 30 ถัง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่

วันนี้ (24 มี.ค.64) ที่ บริเวณลานหน้าศูนย์ราชการจังหวัดน่าน นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานในพิธีรับมอบและปล่อยขบวนรถบรรทุกถังน้ำขนาด 2,000 ลิตร เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ในพื้นที่จังหวัดน่าน ประจำปี 2564 โดยมีนายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวต้อนรับและรับมอบถังน้ำพร้อมกล่องบรรจุสิ่งของยังชีพสู้ภัยโควิด-19 จำนวน 200 กล่อง เก้าอี้สุขาให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 200 ชุด
    
อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ไปถึงปลายเดือนพฤษภาคม ประเทศไทยอยู่ในช่วงฤดูแล้ง หลายพื้นที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำโดยเฉพาะน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ซึ่งแนวทางในการแก้ไขปัญหาระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว การแก้ไขปัญหาระยะสั้นคือ การจัดหาน้ำเพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำไว้ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค ซึ่งภาชนะที่ใช้ในการบรรจุน้ำที่สำคัญคือ ถังน้ำ ทั้งนี้เป็นความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน โดยภาคเอกชนได้บริจาคถังเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร ให้กับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พิจารณามอบให้กับจังหวัดที่ประสบปัญหาภัยล้ง ซึ่งปีนี้ได้พิจารณามอบให้กับจังหวัดน่านและจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้บริหารจัดการส่งมอบให้พื้นที่ ที่เป็นพื้นที่ขาดแคลนน้ำของจังหวัด เพื่อบรรเทาปัญหาให้ประชาชน ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า นอกจากนี้ยังมีชุดสุขาเคลื่อนที่สำหรับผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้สูงอายุและกล่องพลาสติกบรรจุสิ่งของยังชีพ จำนวน 200 กล่อง มอบให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน เพื่อพิจารณาให้มอบให้ผู้ที่มีความจำเป็นต่อไป
    
ทั้งนี้ พิธีรับมอบและปล่อยขบวนรถบรรทุกถังน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 200 ถัง สืบเนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ ได้ก่อให้เกิดความเดือดร้อนในชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านเป็นประจำทุกปี โดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล มูลนิธิพิพัฒน์แม่ฮ่องสอน ร่วมกับคุณสมาน คุณากรไพบูลย์ศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทเกรียงถาวร คอนเทนเนอร์ จำกัด มีความประสงค์จะมอบสิ่งของบริจาคให้กับหมู่บ้านและโรงเรียนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ตลอดจนผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่าน ที่ประสบภัยแล้ง 11 อำเภอ 36 ตำบล 131 หมู่บ้าน ต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ทีมข่าว สวท.น่าน
ผู้เรียบเรียง : สรวิชญ์ ไชยคำ
แหล่งที่มา : สวท.น่าน

ข่าวที่น่าสนใจ