ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดน่าน น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ นำข้าราชการตำรวจปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้

  • ข่าวจาก : สวท.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 10 มิ.ย. 2564
  • อ่าน : 144 ครั้ง

      ที่สถานีตำรวจภูธรจังหวัดน่าน พล.ต.ต.มงคล สัมภวะผล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดน่าน พร้อมด้วยพ.ต.อ.ดเรศ กัลยา รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดน่าน ได้นำข้าราชการตำรวจปลูกผักสวนครัว ปลูกผักกินเองเพื่อเป็นแม่แบบในการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ให้แก่ข้าราชการตำรวจในการดำรงชีพปลูกฝังให้ข้าราชการตำรวจดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง ภายใต้ “โครงการตำรวจพันธุ์ดี” โดยขึ้นแปลงปลูกผักสวนครัวที่ดินบริเวณรอบอาคารสำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดน่าน ทำกิจกรรมร่วมกันรวมพลังสามัคคี เสียสละรู้จักการแบ่งปัน เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนให้กับครอบครัวข้าราชการตำรวจ ภายในแปลงปลูกผักสวนครัวมีการปลูกพืชผักหลากหลายชนิดปลอดสารพิษ สามารถนำไปทำอาหารได้หลากหลายเมนูตามที่ต้องการ
     
แปลงปลูกผักสวนครัว ตามโครงการตำรวจพันธุ์ดี เป็นแปลงสาธิตและแม่แบบให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดน่าน และประชาชนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเองได้ แม้มีพื้นที่ไม่มากในบริเวณบ้านหรืออยู่ในพื้นที่สถานีตำรวจ ก็สามารถนำมาปรับประยุกต์ปลูกผักสวนครัว เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้เป็นอย่างดี

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ทีมข่าว สวท.น่าน
ผู้เรียบเรียง : สรวิชญ์ ไชยคำ
แหล่งที่มา : สวท.น่าน

ข่าวที่น่าสนใจ