ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 3241 พร้อมด้วยอุทยานแห่งชาติศรีน่านและเครือข่าย ร่วมรับมอบนโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  • ข่าวจาก : สวท.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 27 ก.ย. 2564
  • อ่าน : 129 ครั้ง

    วันนี้ (27 ก.ย.64) ที่อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านสาลี่ฯ พันตำรวจโทชวลิต คำตื้อ ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 324 ได้มอบหมายให้ร้อยตำรวจตรีอนันต์  ไชยวุฒิ รองผู้บังคับหมวดตำรวจตระเวนชายแดนที่ 3241 ฐานปฏิบัติการบ้านห้วยเลา ต.เชียงของ อ.นาน้อย จ.น่าน พร้อมกำลังพล ร่วมกับนายบัณฑิตฉิมชาติ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติศรีน่าน และเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าบ้านสาลี่ ต.น้ำมวบ อ.เวียงสา จ.น่าน จำนวน 75 คน เข้าร่วมประชุมออนไลน์ รับมอบนโยบายการส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากนายวราวุฒิ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

     การประชุมและรับมอบนโยบาย จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เครือข่ายอาสาสมัครด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องสามารถบูรณาการ การทำงานด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเป็นเอกภาพหนึ่งเดียว ในการขับเคลื่อนงานด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เครือข่ายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1-16 และผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์สาขาทุกสาขา เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.อส.) และเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) จำนวน 100,000 คน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ทีมข่าว สวท.น่าน
ผู้เรียบเรียง : สรวิชญ์ ไชยคำ
แหล่งที่มา : สวท.น่าน

ข่าวที่น่าสนใจ