อบจ.น่าน มอบชุดตรวจคัดกรอง Antigen Test Kit (ATK) ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน จำนวน 26,000 ชุด

  • ข่าวจาก : สวท.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 28 ก.ย. 2564
  • อ่าน : 133 ครั้ง

    วันนี้ (28 ก.ย.64) ที่ห้องประชุมเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน นายนพรัตน์ ถาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน พร้อมด้วยรองนายก อบจ.น่าน ประธานสภา อบจ.น่าน และสมาชิกสภาอบจ.น่าน ได้มอบชุดตรวจคัดกรอง Antigen Test Kit (ATK) ซึ่งเป็นชุดตรวจมาตรฐานสำหรับผู้เชี่ยวชาญบุคคลากรทางการแพทย์ใช้ตรวจ ตามมาตรฐานประกาศกระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการตรวจเชื้อ SARS-COV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) ให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน จำนวน 26,000 ชุด โดยมีนายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายแพทย์วรินทร์เทพ เชื้อสำราญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน เป็นผู้รับมอบและจะดำเนินการกระจายส่งมอบให้แก่ประชาชนกลุ่มต่างๆ ต่อไป

     องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน (อบจ.น่าน) ได้รับมอบหมายภารกิจจากผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ตามมติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ครั้งที่ 29/2564 วันที่ 16 กันยายน 2564 ให้สนับสนุนการตรวจคัดกรองเชิงรุกแก่ประชาชน ร้านค้า ร้านอาหาร สถานประกอบการ ผู้ให้บริการโรงแรมที่พัก รถโดยสาร พนักงานขนส่งสินค้าระหว่างจังหวัด สถานศึกษา โรงเรียนและกลุ่มเสี่ยงต่างๆ ในจังหวัดน่าน

   ทั้งนี้ การกระจายส่งมอบชุดตรวจคัดกรอง Antigen Test Kit (ATK) ดังกล่าวให้แก่ประชาชน จะไม่ซ้ำซ้อนกับประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือหน่วยงานสนับสนุน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ทีมข่าว สวท.น่าน
ผู้เรียบเรียง : สรวิชญ์ ไชยคำ
แหล่งที่มา : สวท.น่าน

ข่าวที่น่าสนใจ