มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับจังหวัดน่าน จัดนิทรรศการ “เชื่อม รัด มัด ร้อย เรียนรู้วัฒนธรรม ปกป้องธรรมชาติพื้นที่เขตเมืองเก่าน่าน”

  • ข่าวจาก : สวท.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 30 ก.ย. 2564
  • อ่าน : 134 ครั้ง

      วันนี้ (30 ก.ย.64) เวลา 16.00 น. ที่บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดน่าน (หลังเก่า) นายนิวัฒน์ งามธุระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดนิทรรศการ “เชื่อม รัด มัด ร้อย เรียนรู้วัฒนธรรม ปกป้องธรรมชาติ พื้นที่เขตเมืองเก่าน่าน” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง หัวหน้าโครงการฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวรายงานรายละเอียดของนิทรรศการฯ ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่การปกป้องแหล่งท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืน ผ่านนิทรรศการฯ เรียนรู้ และสาธิต “ผญา คนเมืองน่าน” เพื่อสืบทอดและค้นหามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่มองไม่เห็น

     นิทรรศการ “เชื่อม รัด มัด ร้อย เรียนรู้วัฒนธรรม ปกป้องธรรมชาติ พื้นที่เขตเมืองเก่าน่าน” มุ่งเน้นไปที่การแสดงความคิดสร้างสรรค์ การต่อยอดพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ จากวิถีอัตลักษณ์ท้องถิ่นเมืองน่าน จากระบบนิเวศมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ทำให้เกิดการยกระดับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในจังหวัดน่าน และสนับสนุนการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืน ตามโครงการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อการปกป้องแหล่งท่องเที่ยว และมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เพื่อความยั่งยืน ในพื้นที่เมืองเก่าน่าน เป็นส่วนหนึ่งของการหาคำตอบเรื่อง “การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน และเป็นมิตรกับทุกคน” โดยจุดเริ่มต้นของการท่องเที่ยวคือ “แหล่งท่องเที่ยว” เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวใช้หลักเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ที่ดำเนินการโดยสภาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก Global Sustainable Tourism Council (GSTC) เพื่อสร้างระบบสารสนเทศระบบนิเวศมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม นิทรรศการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 2 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดน่าน (หลังเก่า) ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ทีมข่าว สวท.น่าน
ผู้เรียบเรียง : สรวิชญ์ ไชยคำ
แหล่งที่มา : สวท.น่าน

ข่าวที่น่าสนใจ