รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการหน่วยงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ ที่จังหวัดน่าน

  • ข่าวจาก : สวท.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 26 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 87 ครั้ง

    วันนี้ (26 ต.ค.64) เวลา 11.00 น. นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เดินทางมาตรวจราชการที่จังหวัดน่าน โอกาสนี้ นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายแสงทอง อนันตภักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 นางเหมือนใจ วงศ์ใหญ่ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ นางสาวธนวันต์ ชุมแสง ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน นางสาวกนกวรรณ ผดุงขันธ์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน พร้อมคณะร่วมให้การต้อนรับ โดยรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ได้มอบนโยบายและคำแนะนำในการปฏิบัติงานให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน (สวท.น่าน) และเดินทางไปตรวจเยี่ยมสถานีเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน (คอวัง) ระบบ เอ.เอ็ม. ความถี่ 1,368 KHz บ้านคอวัง ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ปัจจุบันได้ยุติการส่งกระจายเสียง ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ตามแผนประกอบกิจการกระจายเสียงและคำขอประกอบกิจการกระจายเสียง จำนวน 104 คลื่น และอยู่ระหว่างการดำเนินงานด้านวัสดุครุภัณฑ์ตามลำดับ โดยสถานที่ตั้งทางสถานีฯ ได้ขอสงวนสิทธิการใช้งานและยังไม่มีหน่วยงานอื่นมาขอใช้พื้นที่

    รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ได้ให้กำลังใจข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ทุกคน พร้อมให้คำแนะนำในการนำเสนอข่าวสารให้ถูกต้องครบถ้วน และสามารถสื่อสารให้เข้าใจง่าย ก่อนประชาสัมพันธ์ไปถึงประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง รวมทั้งใช้สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย เพราะเป็นอีกหนึ่งช่องทางหนึ่งที่เข้าถึงประชาชนได้ดี เช่น การทำข่าวหรือกิจกรรมประชาสัมพันธ์แบบไลฟ์สด นอกเหนือจากการประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านสื่อวิทยุ โทรทัศน์ ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการประชาสัมพันธ์ในยุคปัจจุบัน

   ทั้งนี้ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน (สวท.น่าน) ได้จัดทำแผนขอย้ายสถานีห้องส่งสวท.น่าน ระบบ เอฟ.เอ็ม. 94.75 เม็กกะเฮิรตซ์ไปยังสถานีเครื่องส่ง เอ.เอ็ม.คอวัง สืบเนื่องจากปัจจุบันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน (สวท.น่าน) เอฟ.เอ็ม. 94.75 เม็กกะเฮิรตซ์ มีที่ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 2 ถนนหน่อคำ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ที่ตั้งสถานีห้องส่งฯ มีเนื้อที่ 3 ไร่เศษ เป็นที่ธรณีสงฆ์วัดร้างดอนเชียงยืน ตัวอาคารได้มีการใช้งานมาตั้งแต่ ปี 2516 จนปัจจุบัน รวม 48 ปี อาคารและบ้านพักค่อนข้างเก่า เมื่อวันที่ 19 – 21 สิงหาคม 2549 เกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่าน สวท.น่าน ได้รับผลกระทบ อาคารสถานีห้องส่งได้รับความเสียหาย ต่อมาในปีงบประมาณ 2550 ได้รับการจัดสรรงบประมาณปรับปรุงอาคารสถานีห้องส่งใหม่ เป็นอาคาร 2 ชั้น ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2550 และทำพิธีเปิดอาคารอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 25 มิถุนายน 2551 จากสภาพพื้นที่ที่ตั้งสถานีอยู่ห่างจากแม่น้ำน่านประมาณ 50 เมตร หากน้ำล้นผนังกั้นน้ำก็จะไหลเข้าท่วมพื้นที่สถานีทันที หากย้ายที่ทำการสถานีไปยังที่ตั้งสถานีเครื่องส่ง เอ.เอ็ม.คอวัง จะไม่เกิดความเสี่ยงด้านอุทกภัย เนื่องจากมีที่ตั้งอยู่บนพื้นที่สูง สถานีไม่ต้องเสียค่าเช่าพื้นที่ ปัจจุบันจ่ายค่าเช่าให้กรมการศาสนา ผ่านสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน เป็นรายปีในอัตราปีละ 182,550 บาท สำหรับพื้นที่สถานีเครื่องส่ง เอ.เอ็ม.คอวัง มีพื้นที่รวม 67 ไร่ 1 งาน 36 ตารางวา สามารถสร้างอาคารสำนักงาน บ้านพัก เสาส่งกระจายเสียง ได้ภายในบริเวณทั้งหมด มีระบบสาธารณูปโภครองรับทั้งหมด ระบบไฟฟ้ามาตรฐาน ระบบประปาสถานีมีระบบผลิตน้ำประปามีคุณภาพเทียบเท่ากับการประปาส่วนภูมิภาค และอยู่ในเขตบริการของการสื่อสารระบบโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ตความเร็จสูงของทุกเครือข่าย 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ทีมข่าว สวท.น่าน
ผู้เรียบเรียง : สรวิชญ์ ไชยคำ
แหล่งที่มา : สวท.น่าน

ข่าวที่น่าสนใจ