โรงพยาบาลน่าน ส่งบุคลากรทางการแพทย์ "นักรบชุดขาว" ดูแลผู้ป่วยอาการหนัก ในหอผู้ป่วยวิกฤต (ICU) โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่

  • ข่าวจาก : สวท.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 26 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 50 ครั้ง

     วันนี้ (26 ต.ค.64) เวลา 08.00 น. ที่บริเวณลานชั้น 1 อาคารสิริเวชรักษ์ โรงพยาบาลน่าน แพทย์หญิงอัจฉรา ละอองนวลพานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรของโรงพยาบาลน่าน ได้ร่วมส่งกำลังใจให้ "นักรบชุดขาว" ตัวแทนบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลน่าน จำนวน 3 คน เพื่อเดินทางไปดูแลผู้ป่วยอาการหนัก ในหอผู้ป่วยวิกฤต (ICU) ณ โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน 2564 ประกอบด้วย นางสาวเจนจิรา สุจริต พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ นางสาวสุดารัตน์ ดิษเสถียรพยาบาลวิชาชีพ และนางสาวฐิติมา มหาราช พยาบาลวิชาชีพ ซึ่งทั้งหมดได้ออกเดินทางจากโรงพยาบาลน่านไปยังโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ ในเช้าวันนี้ 

     การส่งบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลน่าน ไปช่วยสนับสนุนงานพยาบาลฉุกเฉิน ณ หอผู้ป่วยหนัก ICU โรงพยาบาลนครพิงค์ ในครั้งนี้ สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ทำให้มีผู้ป่วยจากกลุ่มคลัสเตอร์ใหม่จำนวนมาก ผู้ป่วยหลายรายมีอาการหนักต้องเข้ารับบริการที่แผนก ICU ซึ่งพยาบาลทั้ง 3 คน ของโรงพยาบาลน่าน ที่เดินทางไปในครั้งนี้ เป็นพยาบาลที่ปฏิบัติงานในแผนก ICU ของโรงพยาบาลน่าน ที่มีประสบการณ์การทำงานและเชี่ยวชาญด้านผู้ป่วยหนัก จะสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ แบ่งเบาภาระงานของบุคลากรโรงพยาบาลนครพิงค์ได้เป็นอย่างดี

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ทีมข่าว สวท.น่าน
ผู้เรียบเรียง : สรวิชญ์ ไชยคำ
แหล่งที่มา : สวท.น่าน

ข่าวที่น่าสนใจ