รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่าน ตรวจเยี่ยมและติดตามผลโครงการปลูกไผ่ ทดแทนการปลูกข้าวโพดแก้ไขปัญหาภูเขาหัวโล้นจังหวัดน่าน

  • ข่าวจาก : สวท.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 26 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 62 ครั้ง

    (26ต.ค.64) พันเอก นิรันดร์ชัย ทิพย์กาญจนกุล รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่าน พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลโครงการปลูกไผ่ทดแทนการปลูกข้าวโพด แก้ไขปัญหาภูเขาหัวโล้นจังหวัดน่าน ในพื้นที่อำเภอสันติสุข ณ วัดโป่งคํา โดยมีพระครูสุจิณนันทกิจ (สมคิด จารณธัมโม) เจ้าคณะอำเภอสันติสุขและเจ้าอาวาสวัดโป่งคำ ขอรับทราบแนวทางการปลูกไผ่เพื่อทดแทนการปลูกข้าวโพดและพืชเชิงเดี่ยวอื่นๆ สู่การพัฒนาดิน น้ำ ป่า น่าน รวมถึงการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนและมีตลาดรองรับผลผลิตที่เกิดขึ้นของชุมชนเพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชน จากนั้นได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมกลุ่มปลูกไผ่ของนายเพชร ไชยพงษ์ อดีตกำนันตำบลป่าแลวหลวงและคุณเรณู พรมสวนา เจ้าของสวนไผ่ ที่เป็นผู้มีจิตอาสากลุ่มแรกยินยอมใช้พื้นที่ 12 ไร่ ของตนเองปลูกไผ่ทดแทนการปลูกข้าวโพดพืชเชิงเดี่ยวอื่นๆเพื่อแก้ไขปัญหาภูเขาหัวโล้นจังหวัดน่าน ของตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2559 พร้อมกันนี้ได้เยี่ยมชมเครื่องมือ อุปกรณ์การแปรรูปไม้ไผ่ ของนายนครไทย นามโพธิ์ ซึ่งได้ทดลองแปรรูปมาแล้วระดับหนึ่งและเป็นการจัดเตรียมไว้เพื่อสร้างเป็นศูนย์รองรับการแปรรูปไม้ไผ่ในรูปแบบของตลาดท้องถิ่นในอนาคต ปัจจุบันไผ่ที่ปลูกไว้ตามโครงการฯได้ให้ผลผลิตมีการตัดไผ่และมีการแปรรูปจากไผ่เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ เป็นการสร้างงานสร้างรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี ส่งผลทำให้ลดพื้นที่การบุกรุกทำลายป่า ลดการใช้สารเคมี ช่วยลดจุด hotspot ช่วงหน้าแล้ง นับตั้งแต่เริ่มปลูกไผ่จนถึงปัจจุบัน ไม่เกิดไฟป่าในพื้นที่ตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข ทำให้ประชาชนในพื้นที่เห็นประโยชน์จากการปลูกไผ่ จึงเกิดความร่วมมือและเริ่มขยายพื้นที่การปลูกไผ่เพิ่มขึ้นโดยอาศัยกล้าไผ่ในพื้นที่เป็นกล้าพันธุ์ขยายผล ลดพื้นที่ภูเขาหัวโล้นเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยอาศัยรูปแบบการปลูกพืชแบบผสมผสาน ปลูกไม้ 3 อย่าง เพื่อประโยชน์ 4 อย่าง  

      รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่าน ได้ให้คำแนะนำแก่ประชาชนในพื้นที่ โดยน้อมนำแนวทางศาสตร์พระราชา ภายใต้ปรัชญา​เศรษฐกิจพอเพียง มีวินัย สุจริต และมีจิตอาสาที่ร่วมกันปลูกไผ่ทดแทนการปลูดข้าวโพดเพื่อแก้ไขปัญหาภูเขาหัวโล้น ร่วมกันรักษาป่าให้คงความอุดมสมบูรณ์​ในพื้นที่อำเภอสันติสุขและขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆ ของจังหวัด​น่าน​อย่างต่อเนื่อง ให้คนได้อยู่กับป่า สร้างงาน สร้างอาชีพ​ สร้างรายได้อย่างยั่งยืนต่อไป

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ทีมข่าว สวท.น่าน
ผู้เรียบเรียง : สรวิชญ์ ไชยคำ
แหล่งที่มา : สวท.น่าน

ข่าวที่น่าสนใจ