วัดในพื้นที่จังหวัดน่าน ร่วมสวดมนต์ข้ามปีส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ วิถีพุทธ ปี 2563

  • ข่าวจาก : สวท.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 1 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 517 ครั้ง

จังหวัดน่าน วัดต่างๆ ในพื้นที่ ร่วมพิธีจัดสวดมนต์ข้ามปีเจริญพระพุทธมนต์ ส่งท้ายปีเก่า วิถีไทยต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ ปี 2563 โดยมีประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมสวดมนต์เป็นจำนวนมาก ได้ตั้งจิตน้อมถวายพระพร แด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  และพระบรมวงศานุวงศ์  ทุกพระองค์ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ตลอดจนขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์อำนวยอวยพรให้ตนเองและครอบครัวมีความสุขความเจริญ แคล้วคลาดจากภัยอันตราย ทั้งปวง โดยวัดในเขตอำเภอเมืองน่าน ที่วัดดอนมูล ตำบลดู่ใต้  โดย พระครูสิรินันทวิทย์ เจ้าคณะอำเภอเมืองน่าน เจ้าอาวาสวัดดอนมูล  ประธานฝ่ายสงฆ์  และประชาชนและนักท่องเที่ยว แต่งกายด้วยชุดขาว เข้าร่วมฟังธรรมและร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปี  เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตในวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ วันที่ 1 มกราคม 2563  และที่วัดเจดีย์ โดยพระครูวิมลนันทญาณ เจ้าคณะตำบลดู่ใต้ เขต 1  เจ้าอาวาสวัดเจดีย์ นำพุทธศาสนิกชนชาวพุทธ นั่งทำสมาธิ สวดมมต์ท่ามกลางอากาศหนาวเย็น และอีกหลายวัดในเขตเทศบาลเมืองน่านด้วยเช่นกัน

                             การสวดมนต์ข้ามปี สู่พุทธศักราชใหม่ 2563 ทุกภาคส่วนทั้งรัฐและเอกชน  ได้อำนวยความสะดวกร่วมกับทางคณะสงฆ์จังหวัดน่าน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดน่าน ได้นำคู่มือสวดมนต์แจกจ่ายให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ที่มาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย  ตามโครงการเจริญพระพุทธมนต์ข้ามปีวิถีไทย  ต้อนรับปีใหม่  วิถีพุทธ เป็นการร่วมกันด้วยความรักสมัครสมานสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ให้ชาวพุทธได้ยึดมั่นในบวรพระพุทธศาสนาอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : บรรลือ อินต็ะไชย/ สวท.น่าน
ผู้เรียบเรียง : สรวิชญ์ ไชยคำ
แหล่งที่มา : สวท.น่าน

ข่าวที่น่าสนใจ