แขวงทางหลวงน่านที่ 2 บรรทุกน้ำช่วยเหลือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยอด อ.สองแคว ที่ประสบภัยแล้ง ด้วยปริมาณน้ำ 24,500 ลิตร

  • ข่าวจาก : สวท.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 26 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 600 ครั้ง

   แขวงทางหลวงน่านที่ 2 โดยหมวดทางหลวงสองแคว ได้ใช้รถบรรทุกน้ำช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยอด อ.สองแคว ปริมาณน้ำ 24,500 ลิตร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้มาใช้บริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยอด
      ทั้งนี้ กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาค ดำเนินโครงการ “ร่วมใจ ต้านภัยแล้ง”  ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคที่เกิดจากปัญหาภัยแล้งให้ประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง โดยแขวงทางหลวงน่านที่ 2 ได้บรรทุกน้ำช่วยเหลือประชาชนรอบเดือนพฤษภาคม 2563 (1-26 พ.ค.63) ด้วยปริมาณน้ำกว่า 135,500 ลิตร หากหน่วยงาน หมู่บ้าน/ชุมชน ต้องการความช่วยเหลือติดต่อได้ที่ สำนักงานทางหลวง  แขวงทางหลวง  หมวดทางหลวงพื้นที่ทั่วประเทศ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่แขวงทางหลวงน่านที่ 2 โทร.054-718040 หรือสายด่วนกรมทางหลวง 1586 และสายด่วนสาธารณภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สรวิชญ์ ไชยคำ
ผู้เรียบเรียง : สรวิชญ์ ไชยคำ
แหล่งที่มา : สวท.น่าน

ข่าวที่น่าสนใจ