มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

  • ประกาศจาก : สวท.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 22 เม.ย. 2563
  • รับชม : 730 ครั้ง

      มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสมัคร ผู้ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว และได้รับวุฒิการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาบริหารธุรกิจ มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5 อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,150 บาท

     ติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว อ.ปัว จ.น่าน โทร. 054- 791701 -2

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ