โรงพยาบาลน่าน ประกาศรับสมัครพนักงานทำความสะอาด 5 อัตรา

  • ประกาศจาก : สวท.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 22 เม.ย. 2563
  • รับชม : 751 ครั้ง

          โรงพยาบาลน่าน รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด     (รายคาบ)  จำนวน 5 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 320 บาท ทำงานล่วงเวลา ชั่วโมงละ 45 บาท โดยมีหน้าที่ปฏิบัติงานในการควบคุมดูแลการทำความสะอาดภายในและภายนอกสำนักงาน หอผู้ป่วย รวมทั้งบริเวณสิ่งแวดล้อมสำนักงาน ให้สะอาดสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย และปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัครโดยนำหลักฐานดังนี้

1.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 1 ปี จำนวน 3 รูป  ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน

2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ

3.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

4.สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่นใบสำคัญการสมรสเฉพาะผู้สมัครเพศหญิง ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล กรณีไม่ตรงกัน อย่างละ 1 ฉบับ

5. สำเนาหลักฐานการพ้นภาระทางทหาร

6. หนังสือรับรองการผ่านงาน 1 ฉบับ ถ้ามี

ทั้งนี้ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย พร้อมทั้งนำหลักฐานตัวจริงมาตรวจสอบด้วย

          ผู้สนใจติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารสิริเวชรักษ์ โรงพยาบาลน่าน ตั้งแต่ บัดนี้ถึงวันที่ 21 เมษายน 2563 ในวันและเวลาราชการ สอบถามโทร. 054- 719000 ต่อ 1409

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ