ข่าว ประจำวัน

ภาพกิจกรรม

ประกาศ

หัวข้อ
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้ค่ะ !!
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 วิทยาลัยพยาบาลพบรมราชชนนี พะเยา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงาน ดูเพิ่มเติม
2 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงิน จำนว ดูเพิ่มเติม
3 สำนักงานสรรพากรพื้นที่พะเยา มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการ 1 อัตรา ดูเพิ่มเติม
4 โรงเรียนศรีสังวาลเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ โดยในปีการศึกษา 2565 ดูเพิ่มเติม
5 สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดพะเยา เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ในตำแหน่ง พนักงานธุ ดูเพิ่มเติม
6 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาช ดูเพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงชนบทพะเยา มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 กองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้เปิดให้บริการประชาชนในการตรวจสอ ดูเพิ่มเติม
2 จังหวัดพะเยา เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 37 “พะเยาเกมส์” และการจัดการแข่งขันกีฬา ดูเพิ่มเติม
3 ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม "ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2022)"  ดูเพิ่มเติม
4 จังหวัดพะเยา โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพะเย ดูเพิ่มเติม
5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลา ดูเพิ่มเติม
6 เทศบาลเมืองพะเยาเปิดรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ช่วงที่2) ตั้ ดูเพิ่มเติม
7 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 17 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 จะทำการฝึกและประเมินผลการฝึกเป็นหน่วยกองพัน ป. สนามประจำปี 2565 ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้ค่ะ !!