ข่าว ประจำวัน

ภาพกิจกรรม

ประกาศ

หัวข้อ
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้ค่ะ !!
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลส ดูเพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงชนบทพะเยา มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานทั่วไปร ดูเพิ่มเติม
3 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปี 2564 ดูเพิ่มเติม
4 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้าง จ้างเหมาบริการรายเดือน ดูเพิ่มเติม
5 สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ดูเพิ่มเติม
6 โรงพยาบาลพะเยา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ เปิดรับสมัคร 26 ก.พ. - 13 มี.ค. ดูเพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงชนบทพะเยา รับสมัครสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานทั่วไป ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 รับสมัครเลือกตั้ง ส.อบจ.พะเยา และ นายก อบจ.พะเยา ดูเพิ่มเติม
2 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 17 แจ้งฝึกยิงปืนใหญ่กระสุนจริง ห้ามประชาชนเข้าพื้นที่ตำบลกระสุนตก ดูเพิ่มเติม
3 สำนักงานราชบัณฑิตยสภา จะจัดประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ประจำปี 2564 ดูเพิ่มเติม
4 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 17 กองพลทหารราบที่ 7 จะทำการฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริงในการฝึกและประเมินผลเป็นหน่วยกองร้อยปื ดูเพิ่มเติม
5 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา แจ้งหยุดจ่ายน้ำเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงประตูน้ำพร้อมอุปกรณ์ภายในศูนย์ราชการ อ.เมือง ดูเพิ่มเติม
6 เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ได้จัดเก็บรายได้จัดเก็บเอง ภาษีป้าย ประจำปี 2563 ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้ค่ะ !!