ข่าว ประจำวัน

ภาพกิจกรรม

ประกาศ

หัวข้อ
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้ค่ะ !!
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 9 (จังหวัดลำปาง) จะรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้ ดูเพิ่มเติม
2 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลส ดูเพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงชนบทพะเยา มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานทั่วไปร ดูเพิ่มเติม
4 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปี 2564 ดูเพิ่มเติม
5 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้าง จ้างเหมาบริการรายเดือน ดูเพิ่มเติม
6 สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ดูเพิ่มเติม
7 โรงพยาบาลพะเยา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ เปิดรับสมัคร 26 ก.พ. - 13 มี.ค. ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 โรงเรียนแม่พุหอรบวิทยา ต.เวียงมอก อ.เภิน จ.ลำปาง ขอรับบริจาคเงินเพื่อจัดซื้อตู้กดน้ำร้อน -น้ำเย็นให้นักเรียน ดูเพิ่มเติม
2 ไทม์ไลน์การจัดการเลือกตั้ง อบต. ดูเพิ่มเติม
3 สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริการส่วนจังหวัดพะเยา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้ ดูเพิ่มเติม
4 รับสมัครเลือกตั้ง ส.อบจ.พะเยา และ นายก อบจ.พะเยา ดูเพิ่มเติม
5 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 17 แจ้งฝึกยิงปืนใหญ่กระสุนจริง ห้ามประชาชนเข้าพื้นที่ตำบลกระสุนตก ดูเพิ่มเติม
6 สำนักงานราชบัณฑิตยสภา จะจัดประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ประจำปี 2564 ดูเพิ่มเติม
7 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 17 กองพลทหารราบที่ 7 จะทำการฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริงในการฝึกและประเมินผลเป็นหน่วยกองร้อยปื ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้ค่ะ !!