สวท.พะเยา ประสานความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

  • ภาพจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 3 ส.ค. 2563
  • รับชม : 223 ครั้ง

นางสาวนันทวรรณ กันคำ ผู้อำนวยการ สวท.พะเยา พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สวท.พะเยา ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรแห่งภาคเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดย ภญ.กุลนิภา บุญศรี หัวหน้าแผนกวิชาการและบริการฝึกอบรม ในโอกาสเดินทางเยี่ยมเยือน แลกเปลี่ยน ประสานความร่วมมือ แนวทางการดำเนินงานและร่วมเป็นเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ ระหว่างศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรแห่งภาคเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยา เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตและการมีสุขภาพที่ดีให้แก่ประชาชนทุกช่วงวัย

ภาพกิจกรรม

ข้อมูลและที่มา

แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ