ครบรอบ 25 ปี สวท.พะเยา

  • ภาพจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 24 ส.ค. 2563
  • รับชม : 196 ครั้ง

วันที่ 24 ส.ค. 2563 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยา (สวท.พะเยา) FM 95.25 MHz จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันครบรอบ 25 ปี สวท.พะเยา โดย นางสาวนันทวรรณ กันคำ ผู้อำนวยการ สวท.พะเยา นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สักการะศาลพระภูมิ พระอินทร์ และร่วมประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ จำนวน 5 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สวท.พะเยา

ภาพกิจกรรม

ข้อมูลและที่มา

แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ