สวท.พะเยา จัดกิจกรรม 5 ส. เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 25 ปี สวท.พะเยา

  • ภาพจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 26 ส.ค. 2563
  • รับชม : 185 ครั้ง

สวท.พะเยา นำโดย นางสาวนันทวรรณ กันคำ ผอ.สวท.พะเยา พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมทำกิจกรรม 5 ส. (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย) เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี สวท.พะเยา เพื่อให้สถานที่ทำงานสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย เสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงานท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมปลอดภัย มีความพร้อมในการให้บริการข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์แก่ประชาชน และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับหน่วยงาน

ภาพกิจกรรม

ข้อมูลและที่มา

แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ