สวท.พะเยา จัดกิจกรรม “25 ปี สวท.พะเยา ปลูกด้วยรัก สวนผักพอเพียง”

  • ภาพจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 31 ส.ค. 2563
  • รับชม : 158 ครั้ง

นางสาวนันทวรรณ กันคำ ผอ.สวท.พะเยา นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรม “25 ปี สวท.พะเยา : ปลูกด้วยรัก สวนผักพอเพียง” ณ สวนเศรษฐกิจพอเพียง สวท.พะเยา เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี สวท.พะเยา พร้อมทั้งสานต่อปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นแนวทางในการส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สวท.พะเยา ปลูกพืชผักสวนครัวสำหรับบริโภคและส่งเสริมเศรษฐกิจครัวเรือนในภาวะวิกฤตโควิด 19

ภาพกิจกรรม

ข้อมูลและที่มา

แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ