สวท.พะเยา ร่วมกับเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและองค์กรสาธารณกุศล จัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ช่วยเหลือ ยกระดับ และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส

  • ภาพจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 2 ก.พ. 2564
  • รับชม : 74 ครั้ง

     นางสาวนันทวรรณ กันคำ ผอ.สวท.พะเยา พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่พบแฟนรายการ  หลังจากได้รับการบอกเล่าจาก นางนิคม แปงวงค์ ผ่านรายการ สวท.พะเยา ว่า ตนเป็นผู้สูงอายุที่พิการทางการมองเห็น  อาศัยอยู่เพียงลำพัง ณ บ้านสันติสุข ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

     สวท.พะเยา จึงได้ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและองค์กรสาธารณกุศล ผู้นำชุมชนและจิตอาสา ร่วมกัน พัฒนา ทำความสะอาด และทำแนวกันไฟพื้นที่โดยรอบบริเวณบ้าน 

     ติดตามความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิต โดยได้มอบของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)

     นอกจากนี้ ยังได้ติดตามความคืบหน้าการพัฒนาคุณภาพชีวิต พร้อมนำเสนอเรื่องราวและความช่วยเหลือ โดยการผลิตรายการนอกสถานที่ เผยแพร่ทั้งสื่อหลักและสื่อออนไลน์ ตามโครงการประชาสัมพันธ์การพัฒนาศักยภาพของคนไทยตลอดช่วงชีวิต

ภาพกิจกรรม

ข้อมูลและที่มา

แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ