สวท.พะเยา Facebook Live บรรยากาศวันแรกของการเปิดลงทะเบียนโครงการเราชนะ สำหรับผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน

  • ภาพจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 25 ก.พ. 2564
  • รับชม : 59 ครั้ง

สวท.พะเยา Facebook Live บรรยากาศวันแรกของการเปิดลงทะเบียนโครงการเราชนะ สำหรับผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนและกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ณ ศาลาประชาคม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ทั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ได้ทราบถึงสิทธิ เงื่อนไขและข้อกำหนดของการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ตามมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ตามโครงการเราชนะของรัฐบาลได้อย่างทั่วถึง ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเข้าบริการเป็นจำนวนมาก

 

ภาพกิจกรรม

ข้อมูลและที่มา

แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ