มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่แจกพันธุ์ไก่ พันธุ์กบ และเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด หวังฟื้นอาชีพเกษตรกร หลังได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ในโครงการ “คนพะเยาไม่ทิ้งกัน ร่วมใจสืบสานอาชีพและวัฒนธรรมการเกษตรหลังภัยโควิด”

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 4 มิ.ย. 2563
  • อ่าน : 484 ครั้ง

            ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการ “คนพะเยาไม่ทิ้งกัน ร่วมใจสืบสานอาชีพและวัฒนธรรมการเกษตรหลังภัยโควิด” ในการเสริมสร้างและส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน ภายใต้ Super KPI กิจกรรมหรือโครงการส่งเสริมความเป็นไทย ณ บ้านหม้อแกงทอง ตำบลแม่กา เพื่อช่วยเหลือชุมชนในจังหวัดพะเยา และต้องการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยไว้บริโภคเองในครัวเรือนและชุมชน โดยมี ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่แจกพันธุ์ไก่  พันธุ์กบ และเมล็ดพันธ์ข้าวโพด ซึ่งเป็นสัตว์และพืชเศรษฐกิจ นำไปเยี่ยวยาเพื่อฟื้นอาชีพและวัฒนธรรมการเกษตรหลังได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-19 จำนวน 4 หมู่บ้าน คือ บ้านหม้อแกงทอง ตำบลแม่กา อำเภอเมือง 2.บ้านแม่กาไร่ ตำบลแม่กา อำเภอเมือง 3.บ้านถ้ำ ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ และ หนองเล็งทราย บ้านสันสลี อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โดยได้รับการตอบรับจากเกษตรกรในพื้นที่เป็นอย่างดี

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : นายอานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ