สำนักงานประมงพะเยา ประกาศให้พื้นที่จังหวัดพะเยา เข้าสู่ช่วงคุ้มครองปลาน้ำจืดมีไข่ หรือ “ฤดูน้ำแดง” ประจำปี 2563

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 9 มิ.ย. 2563
  • อ่าน : 972 ครั้ง

สำนักงานประมงพะเยา ประกาศให้พื้นที่จังหวัดพะเยา เข้าสู่ช่วงคุ้มครองปลาน้ำจืดมีไข่ หรือ “ฤดูน้ำแดง” ประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึง 31 สิงหาคม 2563

 

            นายสนั่น ปานบ้านแพ้ว ประมงจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า กรมประมงได้ออกประกาศ เรื่อง กำหนดและดูแลสัตว์น้ำจืดมีไข่หรือวางไข่เลี้ยงตัวอ่อนและกำหนดเครื่องมือวิธีการทำการประมงและเงื่อนไขในการทำการประมง พ.ศ.2563 เพื่อคุ้มครองพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำจืดในช่วงที่มีไข่ วางไข่ รวมทั้งคุ้มครองตัวอ่อนของสัตว์น้ำ ไม่ถูกจับก่อนวัยอันสมควร เป็นการบริหารจัดการให้เกิดความสมดุลทางธรรมชาติ รักษาทรัพยากรสัตว์น้ำ และระบบนิเวศอย่างยั่งยืนตามหลักการป้องกันล่วงหน้า ภายในระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 โดยห้ามไม่ให้ผู้ใดทำการประมงในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน ฯลฯ

            สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา กำหนดงดจับสัตว์น้ำช่วงฤดูปลาวางไข่ในเขตน้ำจืดในพื้นที่จังหวัดพะเยา ระหว่างห้วงเวลาดังกล่าว โดยห้ามมิให้ผู้ใดทำการประมงด้วยเครื่องมือทำการประมง หรือด้วยวิธีใด ๆ ในที่จับสัตว์น้ำในพื้นที่น้ำจืด ยกเว้นวิธีการต่อไปนี้ 1.ทำประมงโดยใช้เบ็ดทุกชนิดยกเว้น เบ็ดราว เบ็ดพวง หรือการใช้เครื่องมืออื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 2.ทำประมงโดยใช้ตระแกรง สวิง ซ้อน ยอ และชนาง ซึ่งมีขนาดปากกว้าง ไม่เกิน 2 เมตร และไม่ทำการประมงด้วยวิธีประดาตั้งแต่สามเครื่องมือขึ้นไป 3.การทำการประมงโดยใช้สุ่ม ฉมวก ส้อม ไซ  ตุ้ม อีจู้ และลัน และ 4.การทำการประมงโดยใช้แหที่มีความลึกไม่เกิน 6 ศอก (3 เมตร)

            ทั้งนี้ หากพบผู้กระทำผิดหรือฝ่าฝืน สามารถแจ้งได้ที่ สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา โทรศัพท์ 054-431420 , 065-7191733 หรือสายด่วนกรมประมง 1170 และสำนักงานประมงทุกแห่งทั่วประเทศ 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : นายอานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ