ม.พะเยา จับมือ วว. และ จ.พะเยา ขับเคลื่อนนวัตกรรมเศรษฐกิจชีวภาพเพื่อพัฒนาจังหวัด

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 16 มิ.ย. 2563
  • อ่าน : 479 ครั้ง

         รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา นำทีมคณะผู้บริหารเข้าประชุมหารือ ร่วมกับนายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา , นายสายัน ตันพาณิชย์ รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ , ดร.อาภากร สุปัญญา รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว) โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและผู้นำองค์กรภาคเอกชนเข้าร่วมประชุม ซึ่งที่ประชุมได้หารือแนวทางการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการพัฒนาพื้นที่และพืชอัตลักษณ์จังหวัดพะเยา ภายใต้โครงการต่างๆ เช่น โครงการ Thai Cosmetopoeia โครงการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมด้วยเกษตรนวัตกรรม เป็นต้น นอกจากนั้นทั้ง 3 ฝ่ายยังเห็นชอบในการสร้างความร่วมมือเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนงานพัฒนานวัตกรรมเศรษฐกิจฐานชีวภาพในพื้นที่จังหวัดพะเยา อาทิ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสมุนไพรท้องถิ่น การยกระดับผลิตภัณฑ์และมาตรฐานสินค้า OTOP การแปรรูปเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรด้วยเทคโนโลยี เป็นต้น

            ทั้งนี้ ทั้งสามฝ่ายตกลงจะดำเนินการให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป โดยในส่วนของ ม.พะเยา จะมีสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ และคณะเภสัชศาสตร์ เป็นหน่วยงานนำร่องในการดำเนินงาน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : นายอานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ