สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขยายเวลาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2563

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 29 มิ.ย. 2563
  • อ่าน : 390 ครั้ง

         นางจงเดือน สุทธิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า ได้ขยายเวลาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2563จากเดิมภายในวันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 เป็นภายในวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563โดยเปิดรับผลงานเข้าประกวด 1 คณะต่อ 1 ผลงาน พร้อมจัดทำเป็นรูปเล่มและ PowerPoint หรือวีดิทัศน์ประกอบการพิจารณาและกรอกเอกสารประกอบการพิจารณา โดยส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ democinnovation @gmail.com หรือไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ที่ กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรม สภาผู้แทนราษฎร สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (อาคารรัฐสภา) ถนนสามเสน  แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 วงเล็บมุมซองการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย

         สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมสภาผู้แทนราษฎร สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสถาผู้แทนราษฏร โทรศัพท์ 081-8146105 , 096-3945463 , 084-4922915 และ 064-2929454 ในวันเวลาราชการ

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : นายอานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ