คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนฯ บ้านทุ่งกล้วยและชุมชนOTOPนวัตวิถีบ้านปงใหม่ ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง จ.พะเยา พบปะประชาชน พร้อม เตรียมผลักดันสินค้า OTOP ให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางมากขึ้น

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 10 ก.ค. 2563
  • อ่าน : 503 ครั้ง

        พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ สมาชิกวุฒิสภา รองประธานกรรมการคนที่ 1 พร้อมด้วย พันตำรวจตรี ยงยุทธ สาระสมบัติ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ และคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) ลงพื้นที่จังหวัดพะเยา ณ บ้านทุ่งกล้วยและชุมชนOTOPนวัตวิถีบ้านปงใหม่ ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง จ.พะเยา เพื่อพบปะประชาชน พร้อมรับฟังข้อมูล ความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค เกี่ยวกับการท่องเที่ยวของอำเภอภูซาง โดยมี ปลัดจังหวัดพะเยา นายอำเภอภูซาง เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ
  พันตำรวจตรี ยงยุทธ สาระสมบัติ ที่ปรึกษาคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนฯ ในฐานะหัวหน้าคณะกรรมการที่รับผิดชอบจังหวัดพะเยา กล่าวว่า ทาง สว พร้อมที่จะผลักดัน ส่งเสริม ขยายตลาด รวมถึงพัฒนาสินค้า OTOP ต่างๆ ในพื้นที่ ให้มีความแตกต่าง เป็นที่รู้จักกว้างขวางมากขึ้น เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน นอกจากนี้ยังมีเรื่องของสมุนไพรไทย ที่ชุมชนมีเยอะแยะมากมาย แต่ยังมีข้อจำกัดเรื่องของระยะเวลาการดำเนินการส่งเสริมเรื่องดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตาม ขอให้ทางหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมบูรณาการกันแบบองค์รวม ในการส่งเสริม ผลักดัน สินค้าของชุมชนดังกล่าวให้มีการพัฒนาต่อยอดยิ่งขึ้นต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : อานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ