สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่รับฟังสรุปเกี่ยวกับการบริหารจัดการด่านบ้านฮวกอำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 10 ก.ค. 2563
  • อ่าน : 513 ครั้ง

สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่รับฟังสรุปเกี่ยวกับการบริหารจัดการด่านบ้านฮวกอำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน)

 

            พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ สมาชิกวุฒิสภา รองประธานกรรมการคนที่ 1 พร้อมด้วย พันตำรวจตรี ยงยุทธ สาระสมบัติ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ และคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) ลงพื้นที่รับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการบริหารจัดการด่านบ้านฮวก ภายหลังการยกระดับด่านปางมอนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นด่านสากล และเรื่องการค้าชายแดนจังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติภูซาง ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา โดยมีนายบันทม สมสุวรรณ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูซาง และผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ให้ข้อมูล

            พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ สมาชิกวุฒิสภา รองประธานกรรมการคนที่ 1 กล่าวว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้ เพื่อมาติดตาม เร่งรัด พร้อมรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ รวมถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับการบริหารจัดการด่านบ้านฮวก ที่เปลี่ยนจากจุดผ่อนปรนเป็นด่านสากล ในการใช้สัญจรไปมา รวมถึงการขนส่งแบบโลจิสติกส์ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิรูปประเทศและของจังหวัดพะเยา อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่ได้รับในครั้งนี้จะเก็บรวบรวมนำไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ สว ต่อไป พร้อมฝากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของพะเยา ได้มีการวางแผนงานการดำเนินการของด่านบ้านฮวก ว่าจะสามารถพัฒนาให้เป็นด่านสากลที่สมบูรณ์แบบได้ประมาณปีไหน เพราะทั้งนี้ยังมีอีกหลายขั้นตอนในการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว

            หลังจากนั้น พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมการบริหารจัดการด่านชายแดนบ้านฮวก เพื่อจะนำข้อมูลดังกล่าวไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป   

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : นายอานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ