สาธารณสุขพะเยา เตือนประชาชนให้ระวังโรคไข้เลือดออก หลังพบผู้ป่วยรายใหม่อย่างต่อเนื่อง

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 11 ก.ค. 2563
  • อ่าน : 528 ครั้ง

สาธารณสุขพะเยา เตือนประชาชนให้ระวังโรคไข้เลือดออก หลังพบผู้ป่วยรายใหม่อย่างต่อเนื่อง พร้อมกำชับทุกพื้นที่ให้เคร่งครัดมาตรการป้องกันควบคุมโรคอย่างเข้มข้น
 

            นายแพทย์กรกฤช ลิ้มสมมุติ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า สถานการณ์โรคติดต่อนำที่มียุงลายเป็นพาหะ ซึ่งเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญ ได้แก่ โรคไข้เลือดออก จากรายงานการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก จังหวัดพะเยา ในปี 2563 (1 มกราคม ถึง 8 กรกฎาคม 2563) พบผู้ป่วยไข้เลือดออก จำนวน 88 ราย อัตราป่วย เท่ากับ 18.53 ต่อแสนประชากร เมื่อเทียบกับจังหวัดอื่นๆในระดับประเทศ จังหวัดพะเยา มีอัตราป่วยเป็นลำดับที่ 64 ของประเทศ และลำดับที่ 6 จาก 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน อำเภอเชียงม่วน มีอัตราป่วยสะสมสูงสุด รองลงมา คือ อำเภอเมืองพะเยา และอำเภอจุน มีอัตราป่วย 116.12 , 29.58 และ 28.24 ต่อแสนประชากร ตามลำดับ กลุ่มอายุที่มีอัตราป่วยสูงสุดคือกลุ่มอายุ 15-24 ปี รองลงมา คือ 25-34 ปี สำหรับผู้ป่วยที่พบในรอบ 2 สัปดาห์ล่าสุด พบผู้ป่วยใน 5 อำเภอ จำนวน 28 ราย อำเภอเมืองพะเยา มีผู้ป่วยมากที่สุด จำนวน 13 ราย รองลงมา คือ อำเภอจุน จำนวน 9 ราย อำเภอดอกคำใต้ จำนวน 4 ราย อำเภอเชียงคำและแม่ใจ
            นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา กล่าวด้วยว่า จากรายงานการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก จังหวัดพะเยา มีการพบผู้ป่วยไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาจึงได้ดำเนินการเปิด ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านแพทย์และสาธารณสุขระดับจังหวัด กรณีโรคไข้เลือดออก จังหวัดพะเยา เพื่อติดตามสถานการณ์และวางแผนแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ เตรียมความพร้อมของบุคลากรและสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งในการเฝ้าระวัง ดูแลรักษาผู้ป่วยไข้เลือดออก เน้นมาตรการควบคุมโรคเชิงรุกในพื้นที่ อาสาสมัครสาธารณสุขและจิตอาสาปราบยุงลายสุ่มสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชนทุกสัปดาห์ และให้ความรู้ สร้างความตระหนักในการป้องกันควบคุมโรคในชุมชน หากพบผู้ป่วยรายใหม่ในหมู่บ้านหรือชุมชน ต้องเร่งดำเนินการควบคุมโรคในรัศมี 100 เมตร รอบบ้านผู้ป่วย ที่สำคัญ ประชาชนทุกครัวเรือนต้องช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมในบ้านและรอบบริเวณ ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของลูกน้ำยุงลาย อย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ ด้วยการใช้มาตรการ “3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค” ได้แก่ เก็บบ้าน ให้โล่ง อากาศปลอดโปร่งไม่ให้ยุงลายเกาะพัก เก็บขยะ เศษภาชนะต่างๆไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และเก็บน้ำ ปิดฝาภาชนะให้มิดชิด เช่น โอ่ง ไห ขวด ถัง เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อป้องกัน 3 โรค ได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคไข้ปวดข้อยุงลายและโรคติดเชื้อไวรัสซิกา

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : นายอานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ