หัวหน้าชุดทำงานไตร โครงการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานพร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ การจัดการน้ำเสีย ของเรือนจำจังหวัดพะเยา

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 17 ก.ค. 2563
  • อ่าน : 582 ครั้ง

             พล.ต.กัลย์สรรค์ จันทรเสน ตำแหน่งประจำฝ่ายที่ประทับกองกิจการในพระองค์ 904 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าชุดทำงานไตรโครงการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน พร้อมคณะ ได้เดินทางมาที่เรือนจำจังหวัดพะเยา ปฏิบัติหน้าที่ภารกิจ โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ติดตามการดำเนินงานการจัดการน้ำเสียของเรือนจำจังหวัดพะเยา โดยมีนายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 34 , ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา , รองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพะเยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับ และรายงานผลการดำเนินงาน

            ทั้งนี้ เนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทาน โครงการ ราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เพื่อพระราชทานการช่วยเหลือในเรื่องของการจัดหาอุปกรณ์ และเครื่องมือทางการแพทย์ ตลอดจนการให้จิตอาสาพระราชทานได้เข้าไปมีบทบาทในการช่วยเหลือทั้งทางด้านการแพทย์ การพยาบาล การอบรมให้ความรู้ การปรับปรุงอนามัยสิ่งแวดล้อม การป้องกันโรคและการส่งเสริมสุขภาพ  ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดพะเยาได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการดังกล่าว เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ ซึ่งนอกจากความสำคัญในเรื่องของสุขอนามัยของผู้ต้องขังแล้ว เรื่องสภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อมภายในเรือนจำ  การบริหารจัดการน้ำเสีย และสิ่งปฏิกูลภายในเรือนจำ ถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องปฏิบัติควบคู่กันไปด้วย โดยปัจจุบันเรือนจำจังหวัดพะเยา ได้ใช้ระบบบำบัดที่ดำเนินการในเรือนจำและระบบบำบัดเมื่อน้ำออกมาภายนอกเรือนจำใช้การบำบัดน้ำเสียโดยอาศัยธรรมชาติ เป็นระบบการบำบัดน้ำเสียที่อาศัยกระบวนการทางธรรมชาติทางกายภาพ ทางเคมี และทางชีวภาพ ซึ่งเกิดในสภาวะที่มีดิน น้ำ พืช บรรยากาศ ตลอดจนจุลินทรีย์มาเกี่ยวพันด้วย โดยมีการกำจัดสิ่งปฏิกูลบ่อเกรอะและบ่อ SAT ระบบบ่อดักไขมัน 2 จุด ระบบหยอด EM ตามจุดต่างๆ แนวร่องน้ำเพื่อบำบัดน้ำเสียบำบัดกลิ่น และช่วยย่อยสลายสิ่งปฏิกูล เมื่อน้ำเสียเข้าสู่กระบวนการบำบัดแล้วจะไหลออกสู่ภายนอกเรือนจำ ซึ่งเป็นระบบบำบัดน้ำเสียโดยอาศัยธรรมชาติ 2 ระบบ ประกอบด้วย 1.ระบบบำบัดน้ำเสียไหลนอง และ 2.ระบบบำบัดน้ำเสียโดยวิธีการใช้บึงธรรมชาติ

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : นายอานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ