รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ เปิดการฝึกอบรมประชาชนตามโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล ของตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 18 ก.ค. 2563
  • อ่าน : 431 ครั้ง

 ที่ ห้องประชุมอุบาลี 3 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจาร์ย มหาวิทยาลัยพะเยา ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมประชาชน ตามโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบลของตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา ทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดทำโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่ระดับตำบล สร้างองค์ความรู้ให้ประชาชน องค์กรภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมและช่วยเหลือสนับสนุนเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังการป้องกันอาชญากรรม และเพื่อตอบสนองการดำเนินงานของรัฐบาลในการป้องกันอาชญากรรม โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ซึ่งตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา ได้จัดให้มีการฝึกอบรมดังกล่าวขึ้นจำนวน 2 รุ่น โดยการฝึกอบรมในวันนี้เป็นการอบรมในรุ่นที่ 1 มีประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา อำเภอดอกคำใต้ อำเภอแม่ใจ และอำเภอภูกามยาวรวมจำนวนทั้งสิ้น 555 คน

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : อานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ