พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาจับมือโรงพยาบาลพะเยาราม ฝึกโลจิสติกส์ระบบบริหารคลังยา

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 21 ก.ค. 2563
  • อ่าน : 558 ครั้ง

             นายแพทย์สุคนธ์ คำวิชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยาราม ร่วมกับนายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาการจัดซื้อและบริหารสินค้าคงคลัง (Purchasing and Inventory Management) จำนวน 30 ชั่วโมง ให้แก่พนักงานฝ่ายคลังสินค้า (ยา) ฝ่ายจัดซื้อ และพนักงานฝ่ายบริหารของโรงพยาบาล จำนวน 20 คน ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 16-25 กรกฎาคม 2563 ณ บริษัท โรงพยาบาลพะเยาราม จำกัด ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา

            นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา กล่าวว่า การฝึกยกระดับฝีมือในครั้งนี้เน้นการพัฒนาทักษะให้กับพนักงานฝ่ายคลังสินค้า (ยา) ฝ่ายจัดซื้อ และพนักงานฝ่ายบริหาร เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารการจัดซื้อ การกำหนดปริมาณและช่วงเวลาที่เหมาะสมในการจัดซื้อ หลักการบริหารสินค้าคงคลัง การกำหนดปริมาณและช่วงเวลาที่เหมาะสมในการบริหารสินค้าคงคลัง ซึ่งถือว่าเป็นยุทธศาสตร์สำคัญที่ช่วยให้ผู้ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชนสามารถต่อสู้คู่แข่งขันได้ ซึ่งคลังสินค้าถือได้ว่ามีความสำคัญที่สุดในระบบโลจิสติกส์ นอกจากนี้ยังช่วยให้เกิดการพัฒนาทีมงานที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหา การสร้างเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มผลิตภาพอย่างเป็นระบบ และสร้างการมีส่วนร่วมกับพนักงานทั่วทั้งองค์กรอีกด้วย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : นายอานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ