จังหวัดพะเยา ร่วมกับ เครือซีพี คิกออฟปลูกต้นไม้บนพื้นที่ภาคเหนือ ตามโครงการ “WE GROW ปลูกเพื่อความยั่งยืน”

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 22 ก.ค. 2563
  • อ่าน : 522 ครั้ง

จังหวัดพะเยา ร่วมกับ เครือซีพี  คิกออฟปลูกต้นไม้บนพื้นที่ภาคเหนือ ตามโครงการ “WE GROW ปลูกเพื่อความยั่งยืน” หวังเพิ่มพื้นที่ป่า พัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ต้นน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์

 

           นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย ผู้บริหารบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคการศึกษา และประชาชนในพื้นที่บ้านดอนไชยป่าแขม ตำบลออย อำเภอปง จังหวัดพะเยา ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้กว่า 1,000 ต้น ในกิจกรรม “WE GROW ปลูกเพื่อความยั่งยืน” ในพื้นที่ต้นน้ำ ปิง วัง ยม น่าน ในตำบลออย อำเภอปง จังหวัดพะเยา เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลให้กับสิ่งแวดล้อม หวังลดภาวะโลกร้อน อีกทั้งสร้างพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ควบคู่กับการสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

            นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กล่าวว่า โครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชน รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการเพิ่มพื้นที่ป่า ลดคาร์บอน ตลอดจนปรับปรุงพัฒนาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำยม และการปลูกต้นไม้ครั้งนี้ ประชาชนสามารถที่จะใช้พื้นที่ป่าแห่งนี้เป็นสถานที่ที่เป็นแหล่งทำกินได้ด้วย ซึ่งจังหวัดพะเยาถือว่าการเพิ่มพื้นที่ป่าเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของจังหวัด ที่จะต้องร่วมกันพัฒนา

            ด้าน นายจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐ พร้อมด้วยพนักงานซีพีอาสา หน่วยงานภาครัฐ ภาคการศึกษา และชาวบ้านในชุมชนกว่า 250 คน ได้ร่วมแรงร่วมใจปลูกต้นไม้อย่างพร้อมเพรียง โดยนายจอมกิตติ กล่าวว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์ ดำเนินการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ต้นน้ำ ปิง วัง ยม น่าน มาตั้งแต่ปี 2559 – 2562 และในปี 2563 นี้ ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในพื้นที่ต้นน้ำยม ณ บ้านดอนไชยป่าแขม อ.ปง จ.พะเยา เป็นการเริ่มต้นโครงการในพื้นที่ต้นน้ำภาคเหนือเป็นแห่งแรก และจะทยอยปลูกต้นไม้ในพื้นที่ต้นน้ำปิง วัง และน่าน โดยต้นไม้ที่ปลูกครั้งนี้ ได้แก่ ต้นเเคนา ราชพฤกษ์  ต้นหว้า พยุง ตะเคียนทอง สารภี ยางนา สัก ไผ่ และมะม่วง เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและปกป้องฟื้นฟูระบบนิเวศน์ ซึ่งการปลูกต้นไม้ยังช่วยดูดซับคาร์บอนที่เป็นต้นเหตุสำคัญของภาวะโลกร้อน และลดภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนทำให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสมดุลระหว่างมนุษย์ ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

            ทั้งนี้ ตั้งเป้าจะปลูกต้นไม้ในพื้นที่ลุ่มน้ำปิง วัง ยม และน่าน รวม 100,000 ต้น จากช่วง 4 ปีที่ผ่านมา เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ร่วมกับภาครัฐและชุมชนในพื้นที่ ดำเนินการปลูกต้นไม้ไปแล้วกว่า 508,224 ต้นพื้นที่ประมาณ 6,000 ไร่

ร่

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : นายอานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ