สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา จัดงานการประกวดผ้าสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน พร้อมรณรงค์ใส่ผ้าพื้นเมือง อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2ครั้ง

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 23 ก.ค. 2563
  • อ่าน : 501 ครั้ง

            ที่ห้างสรรพสินค้า Tops Plaza Phayao นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดงานการประกวดผ้าสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในเรื่องการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย อนุรักษ์ผ้าไทย ให้คงอยู่คู่แผ่นดิน และเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวกันเป็นจำวนมาก

            นางอาภัสรา ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา กล่าวว่า ตามมติ ครม.ได้มีมติเห็นชอบมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ที่กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เสนอต่อ ครม.เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 และมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย (กรมการพัฒนาชุมชน) เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลักร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม (กรมส่งเสริมวัฒนธรรม) ในการส่งเสริมคุณค่าของไทยที่สืบสานจากบรรพบุรุษสู่ลูกหลาน อันจะเป็นการอนุรักษ์ผ้าถิ่นไทยไม่ให้สูญหาย ตลอดจนรักษาอนุรักษ์ไว้และปรับปรุงเปลี่ยนรูปแบบของผ้าไทยให้ทันสมัยในเรื่องรูปแบบแต่ยังคงรักษากรรมวิธีการผลิตไว้อย่างเดิม อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์รื้อฟื้นลายผ้า ซึ่งอาจจะสูญหายไปตามกาลเวลาได้

            ทั้งนี้ ส่วนราชการจังหวัดพะเยาตลอดจนองค์กรภาคเอกชน จะร่วมกันรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าพื้นเมือง ผ้าทอ ผ้าถิ่น อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2ครั้ง ในวันอังคารและวันศุกร์ ขณะที่นักเรียน นักศึกษา แต่งอย่างน้อย 1 ครั้ง เพื่อเป็นการรณรงค์สนับสนุนอัตลักษณ์ผ้าไทยในจังหวัดพะเยาเพิ่มขึ้น

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : นายอานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ