สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ลุยฝึกช่างตัดผมชายตำบลสันโค้ง 2 รุ่น

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 27 ก.ค. 2563
  • อ่าน : 557 ครั้ง

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ลุยฝึกช่างตัดผมชายตำบลสันโค้ง 2 รุ่น นำความรู้และทักษะที่ได้รับไปประกอบอาชีพช่างตัดผมในชุมชนของตนเองได้

 

            สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ดำเนินการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน ตามโครงการพัฒนาทักษะแรงงานด้านการท่องเที่ยวและบริการ สาขา การตัดผมชายเบื้องต้น ให้กับผู้สนใจในพื้นที่ตำบลสันโค้ง จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 20 คน รวม 40 คน ระหว่างวันที่ 20-24 กรกฎาคม 2563 ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดใหม่ราษฎร์บำรุง และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง ต.สันโค้ง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

            นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา กล่าวว่า การฝึกยกระดับฝีมือแรงงานสาขาการตัดผมชายเบื้องต้นในครั้งนี้ จะเน้นให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎี เกี่ยวกับจรรยาบรรณช่างตัดผม อนามัยเกี่ยวกับสุขภาพ และสุขาภิบาลสถานที่ ความรู้เกี่ยวกับสภาพเส้นผม สภาพหนังศรีษะ สามารถวิเคราะห์เส้นผมของลูกค้าได้ รวมถึงการบำรุงรักษาอุปกรณ์ตัดผม และภาคปฎิบัติที่มุ่งเน้นการให้บริการออกแบบทรงผม ตัดผม และซอยผม โดยฝึก 5 ทรงมาตรฐานคือ รองทรงสูง รองทรงกลาง รองทรงต่ำ ทรงนักเรียนประถม-มัธยม  และทรงอเมริกัน-ลานบิน ผู้รับการฝึกได้ฝึกทักษะการใช้ปัตตาเลี่ยนกับหุ่น และขวดแม่โขงกลม เพื่อให้มือมีความอ่อนตามสภาพศรีษะ ไม่ทำให้ผู้รับบริการได้รับบาดเจ็บ เมื่อฝึกทักษะพื้นฐานจนชำนาญแล้ว ก็จะเก็บประสบการณ์จากการตัดผมให้กับอาสาสมัครในตำบล และนักเรียนในโรงเรียนต่างๆ ในตำบลสันโค้ง และตำบลใกล้เคียง เช่น ตำบลบ้านปิน บ้านถ้ำ และคือเวียง อำเภอดอกคำใต้ที่สนใจรับบริการ ดังนั้น ช่างตัดผมชายที่ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าว จะสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปประกอบอาชีพช่างตัดผมชายในชุมชนของตนเองได้ ทั้งในรูปแบบการเป็นผู้ประกอบกิจการรายย่อย SME โดยเปิดร้านให้บริการตัดผมของตนเอง และรับจ้างเป็นลูกจ้างตัดผมในสถานประกอบกิจการร้านตัดผม

            ทั้งนี้ อาชีพช่างตัดผมชายเป็นอาชีพที่สามารถสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง การตัดผมเป็นกิจกรรมที่จำเป็นสำหรับประชาชนทั่วไป มีการใช้บริการซ้ำๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ หากลูกค้าประทับใจพึงพอใจในการบริการและฝีมือของช่างตัดผม เป็นอาชีพที่ต้องอาศัยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ยิ่งฝึกก็ยิ่งเก่ง จึงเป็นอาชีพที่ติดตัวช่างตัดผมแต่ละคน สามารถนำความรู้ ทักษะฝีมือ และประสบการณ์ความชำนาญของตนเองให้บริการลูกค้าได้ทุกสถานที่ ตลอดเวลา จึงเป็นอาชีพที่ได้รับความสนใจอย่างมากในปัจจุบัน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : นายอานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ