คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ำวุฒิสภา พร้อมคณะฯ มาศึกษาดูงานการบริหารจัดการน้ำกว๊านพะเยา

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 27 ก.ค. 2563
  • อ่าน : 460 ครั้ง

              นายสังศิต พิริยะรังสรรค์ ประธานคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา พร้อมด้วย นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ รองประธานคณะกรรมาธิการฯ นายชนศวรรตน์ ธนศุภรณ์พงษ์ อนุกรรมาธิการฯ และคณะ ได้เดินทางมาศึกษาดูงานการบริหารจัดการน้ำกว๊านพะเยา โดยประชุมเสนอแนะ รับทราบข้อมูล แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับจังหวัดพะเยา โดยมีปลัดจังหวัดพะเยา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพะเยา นายอำเภอเมืองพะเยา ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา และ 7 องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นรอบกว๊านพะเยา เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

            นายปราโมทย์ ปิงเมือง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา กล่าวว่า ปัญหากว๊านพะเยา มีอยู่ 3 ปัญหาหลัก ได้แก่ น้ำไม่พอ ตื้นเขิน น้ำเสีย ปริมาณน้ำไม่พอผลิตน้ำประปา การเกษตร และน้ำท่วมในช่วงฤดูฝน โดยกว๊านพะเยามีพื้นที่ 12,631 ไร่ มีลำน้ำไหลเข้า 13 สาย เก็บกักน้ำได้ 55.65 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีน้ำเพียง 13.084 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 23.51 ซึ่งการพัฒนากว๊านพะเยาต้องเชื่อมโยงกับการพัฒนาลุ่มน้ำอิง ตั้งแต่ต้นน้ำ โดยเฉพาะบริเวณหนองเล็งทราย อำเภอแม่ใจ

            ขณะที่ นายสังศิต พิริยะรังสรรค์ ประธานคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา กล่าวว่า คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ำ ตั้งใจแก้ปัญหาเรื่องน้ำที่จังหวัดพะเยาให้สำเร็จ เพราะน้ำเป็นหัวใจสำคัญในการแก้ปัญหาความยากจน ฉะนั้นการแก้ปัญหาต้องใช้วิธีทำที่กักเก็บน้ำขนาดเล็กโดนเร็วก่อนจะหมดช่วงฤดูฝน โดยคณะกรรมาธิการฯ จะได้นำความรู้ ความคิดใหม่ๆ ในการแก้ปัญหาน้ำ ไปดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว  

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : นายอานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ