สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา จัดพิธีไถ่ชีวิตโค กระบือ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  จังหวัดพะเยา

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 30 ก.ค. 2563
  • อ่าน : 376 ครั้ง

นายกมล  เชียงวงค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีไถ่ชีวิตโค กระบือ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  จังหวัดพะเยา  ซึ่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจัดขึ้น ณ หอประชุมเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน จังหวัดพะเยาทั้งนี้ ตามที่กรมปศุสัตว์ได้จัดทำโครงการไถ่ชีวิตโคกระบือ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีพระเมตตาต่อกรมปศุสัตว์ โดยเริ่มโครงการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2563 ซึ่งมีกิจกรรมไทยชีวิตโคกระบือ ทั้งประเทศ จำนวน 4,910 ตัว เพื่อนำไปส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรตามหลักเกณฑ์ของโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดําริ และมีกิจกรรมไถ่ชีวิตโคกระบือ เฉลิมพระเกียรติ ให้กับเกษตรกรจำนวน 62 รายและมอบกรรมสิทธิ์โคกระบือแก่เกษตรกรที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการเป็นกรณีพิเศษจำนวน 99 ราย.     
     สำหรับโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดําริ ก่อตั้งมาตั้งแต่ พ.ศ.2522 โดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงมีพระราชดำริให้กรมปศุสัตว์ ดำเนินโครงการโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่มีฐานะยากจน ได้มีโอกาสมีโคกระบือไว้ใช้แรงงาน และมีโอกาส มีโคกระบือไว้เป็นของตนเอง ในอนาคต และปัจจุบัน กรมปศุสัตว์ได้จัดโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดําริ โดยเกษตรกร จะต้องปฏิบัติตามระเบียบและเงื่อนไขของโครงการอย่างเคร่งครัด เมื่อลูกโคกระบือตัวที่ 1 ที่เกิดจากแม่โคกระบือที่ได้รับจากโครงการเมื่อมีอายุครบ 18 เดือน ให้ส่งคืนโครงการโดยตัวผู้จำหน่ายแล้วนำเงินส่งคืนโครงการตัวเมีย ขยายให้เกษตรกรรายใหม่ยืมเลี้ยงเพื่อการผลิตตามระเบียบของโครงการต่อไปส่วนลูกตัวที่ 2 , 3 หรือ 4 พร้อมแม่โคกระบือ จะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของเกษตรกรผู้เลี้ยง เมื่อเลี้ยงและปฏิบัติตามระเบียบของโครงการตามสัญญา 5 ปี
         อย่างไรก็ตาม โครงการธนาคารโค- กระบือ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยาได้ดำเนินการในพื้นที่ทั้ง 9 อำเภอ โดยมีโคเพศเมียในโครงการจำนวน 1,290 ตัว กระบือเพศเมีย 160 ตัว รวมโคกระบือทั้งหมดจำนวน 1,450 ตัว และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1,240 ราย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : อานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ