ปภ.พะเยา ร่วมกับภาคีเครือข่าย แลกเปลี่ยนบทเรียนการขับเคลื่อนการเลือกเช่ารถทัศนาศึกษา

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 31 ก.ค. 2563
  • อ่าน : 374 ครั้ง

ปภ.พะเยา ร่วมกับภาคีเครือข่าย แลกเปลี่ยนบทเรียนการขับเคลื่อนการเลือกเช่ารถทัศนาศึกษา นำไปสู่การผลักดันการแก้ไขปัญหารถโดยสารสาธารณะที่ปลอดภัยสำหรับประชาชน

 

           ายชนก มากพันธุ์ ปลัดจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดการประชุมเวทีแลกเปลี่ยนบทเรียนการขับเคลื่อนการเลือกเช่ารถทัศนาศึกษา ปี 2562 ณ ห้องประชุมโรงแรมวีซีดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ซึ่งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา ร่วมกับภาคีเครือข่าย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการเลือกรถโดยสารที่ปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสนับสนุนการทำสัญญาที่เป็นธรรมในการเช่ารถทุกครั้ง และนำไปสู่การผลักดันการแก้ไขปัญหารถโดยสารสาธารณะที่ปลอดภัยสำหรับประชาชน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะทำงานขับเคลื่อนรถโดยสารสาธารณะปลอดภัยและรถนักเรียนจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

            นายณรงค์ อินโส หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนรถโดยสารสาธารณะปลอดภัยและรถนักเรียนจังหวัดพะเยา กล่าวว่า ที่ผ่านมาทางคณะทำงานฯ และหน่วยงานภาคีเครือข่ายต่างๆ มีเป้าหมายของการดำเนินงานเพื่อมุ่งเน้นการสร้างความปลดภัย โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อนำเอาสัญญาจ้างขนส่งผู้โดยสารมาเป็นเครื่องมือ เพื่อเลือกจ้างรถโดยสารสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพะเยา 72 แห่ง ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาพบว่า ท้องถิ่นจังหวัดพะเยาไม่เกิดอุบัติเหตุในการเดินทาง ดังนั้นในปี 2562 สสส. โดยผ่าน สอจร. ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อสรุปบทเรียนและสร้างต้นแบบท้องถิ่นที่นำเอาสัญญาไปใช้และเกิดความปลอดภัยในการเดินทาง

                อย่างไรก็ตาม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือเป็นหน่วยงานที่มีการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะประเภทเช่าเหมาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการจัดประชุมดังกล่าว ให้ อปท. ได้เรียนรู้ปัญหาความไม่ปลอดภัย สถานการณ์อุบัติเหตุจากรถโดยสารสาธารณะและรถเช่าเหมาทัศนาจร นำไปสู่การพัฒนาการเลือกบริการรถโดยสารที่ปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสนับสนุนการทำสัญญาที่เป็นธรรมในการเช่ารถทุกครั้ง รวมถึงการผลักดันการแก้ไขปัญหารถโดยสารสาธารณะที่ปลอดภัยสำหรับประชาชนต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : นายอานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ