จังหวัดพะเยา ประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจาก ผลิตผลทางการเกษตรระดับจังหวัด

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 1 ส.ค. 2563
  • อ่าน : 340 ครั้ง

            นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจาก ผลิตผลทางการเกษตรระดับจังหวัดครั้งที่ 2/2563 ซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดจัดขึ้น ณ ห้องประชุมจอมทองชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา โดยมีส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นคณะกรรมการและผู้ประกอบการ ภาคเอกชนเข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามสถานการณ์การผลิต การตลาดสินค้าทางการเกษตรที่สำคัญของจังหวัดพะเยา  ได้แก่ ลำไย ปาล์มน้ำมัน ยางพารา ติดตามผลการดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน ยางพารา และพิจารณาแนวทางบริหารจัดการลำไยปี 2563 ของจังหวัดพะเยา 


            จังหวัดพะเยามีปริมาณผลผลิตลำไยจำนวน 17,333 ตัน ช่องทางการตลาดแยกเป็นแปรรูปอบแห้ง บริโภคสด ขณะนี้ผลผลิตออกสู่ตลาดแล้วประมาณร้อยละ 27 มีผู้ประกอบการรับซื้อลำไยอบแห้ง จุดรวบรวมรับซื้อลำไยกระจายทั่วทุกอำเภอมากกว่า 40 จุด ผู้ประกอบการรับซื้อลำไยสดเพื่อส่งออกไปประเทศจีนจำนวน 1 ราย

 

            ขณะที่ผลผลิตลิ้นจี่ของจังหวัดพะเยาจำนวน 2,941 ตันมีจุดรับซื้อส่งออกไปประเทศจีนจำนวน 1 จุด จุดรับซื้อส่งห้างสรรพสินค้า 3 จุด , จุดรับซื้อจำหน่ายตลาดในประเทศจำนวน 3 จุด โดยคณะทำงานเพิ่มช่องทางการตลาดและเชื่อมโยงกระจายลิ้นจี่ปี 2563 ได้มีมติ สนับสนุนค่าบริหารจัดการ มาตรการเพิ่มช่องทางการตลาดและเชื่อมโยงการกระจายลิ้นจี่ปี 2563 ให้กับกลุ่มทำสวนลิ้นจี่แม่สุก อำเภอแม่ใจ  เพื่อทำการกระจายลิ้นจี่จังหวัดพะเยาไปยังจังหวัดต่างๆ  นอกจากนี้ยังมีมาตรการช่วยเหลือด้านการตลาดของกระทรวงพาณิชย์ โครงการสนับสนุนการกระจายผลไม้ของสถาบันเกษตรกรเพื่อรองรับผลกระทบจากโควิด 19 และโครงการเชื่อมโยงการกระจายลำไยออกนอกแหล่งผลิตจังหวัดพะเยาปี 2563 ด้วย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : นายอานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ