พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ลุยฝึกขับขี่เชิงป้องกันให้กับพนักงานขับรถโดยสารสวัสดิการนิสิต ม.พะเยา

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 2 ส.ค. 2563
  • อ่าน : 407 ครั้ง

             นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ร่วมกับนางสาวศรีไทย สว่างทิตย์ หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก.ศิริวิทยาภัณฑ์ 1995 จัดฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน ตามโครงการพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ประจำปีงบประมาณ 2563 สาขา การขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ ให้กับพนักงานขับรถโดยสารสวัสดิการมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 1-2 และ 7-9 สิงหาคม 2563 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา

            นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา กล่าวว่า มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จ้างเหมาห้างหุ้นส่วนจำกัดศิริวิทยาภัณฑ์ 1995 จัดรถโดยสารสวัสดิการรับส่งนิสิต NGV (ขนาดไม่น้อยกว่า 27 ที่นั่ง)ให้บริการ จำนวน 39 คัน ทุกวันระหว่างเวลา 06.30–21.30 น. มีจำนวนเที่ยวรถสวัสดิการเฉลี่ยต่อวัน 20 รอบต่อคัน ซึ่งพนักงานขับรถโดยสารสวัสดิการทุกคันต้องรับผิดชอบชีวิตนิสิตจำนวนมาก ทั้งนี้ จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุ 10 ปีย้อนหลัง พบว่า มีสาเหตุมาจากตัวผู้ขับขี่เอง (พฤติกรรมของผู้ขับขี่) ถึงร้อยละ 88 ขณะที่เกิดจากอุปกรณ์ชำรุดเพียงร้อยละ 12 เท่านั้น ดังนั้น สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา จึงได้จัดฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ด้านความปลอดภัย โดยยกระดับทักษะการขับขี่รถโดยสารของพนักงานขับรถโดยสารสวัสดิการให้มีความปลอดภัย เนื้อหาการฝึกอบรมจะมุ่งเน้นหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานขับรถโดยสาร สาเหตุของอุบัติเหตุ ทักษะการขับขี่เชิงป้องกัน เช่น การมองเห็นไกล การมองเห็นภาพรอบด้าน การเคลื่อนไหวสายตาเป็นประจำ การหาทางเอาตัวรอด และการส่งสัญญาณให้บุคคลอื่นเห็น (การแสดงตัว) พรบ.จราจรทางบกและป้ายจราจรต่างๆ การบริหารจัดการความเหนื่อยล้า การจัดการความเครียด เทคนิคการขับรถให้ปลอดภัยในสภาวะการณ์ที่ไม่ปกติ เช่น ในเวลากลางคืนในขณะฝนตก ในขณะหมอกลง การขับรถลงที่ลาดชันให้ปลอดภัย เทคนิคการใช้ความเร็ว เทคนิคการรักษาระยะ เทคนิคการมองข้ามไหล่และการใช้กระจกมองหลัง เทคนิคการขับขี่บริเวณทางร่วม ทางแยก เทคนิคการขับแซง เทคนิคการขับถอยหลัง และหลักการรายงานเหตุการณ์และอุบัติเหตุ รวมถึง จิตบริการ และเทคนิคการให้บริการที่ประทับใจต่อผู้โดยสารซึ่งส่วนใหญ่เป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยา อีกด้วย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : นายอานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ