พะเยา ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 15 ส.ค. 2563
  • อ่าน : 322 ครั้ง

              นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งสำนักงานประมงจังหวัดพะเยาจัดขึ้น ณ ลำน้ำร่องช้างบริเวณลานวัฒนธรรมหน้าวัดบุญเกิด อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ทั้งนี้ ตามที่กรมประมงให้ทุกจังหวัดทุกจังหวัดจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี และถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จังหวัดพะเยาโดยสำนักงานประมงจังหวัด และเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ร่วมกันจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำดังกล่าวจำนวน 200,000 ตัว เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง รวมถึงเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรและเพิ่มพูนปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมถึงประชาชนทั่วไป มีส่วนร่วมในการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เกิดความตระหนักในการใช้ทรัพยากรน้ำ

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : นายอานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ