ศูนย์บริการร่วมและศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพะเยา (ส่วนหน้า) เปิดให้บริการประชาชน เริ่ม 1 กันยายน 2563

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 22 ส.ค. 2563
  • อ่าน : 559 ครั้ง

               นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดพะเยา ได้แจ้งการหยุดให้บริการชั่วคราวของศูนย์บริการร่วมและศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพะเยา (ส่วนหน้า) ในศูนย์การค้าท็อปส์ พลาซ่า พะเยา ตั้งแต่วันพุธที่ 25 มีนาคม 2563 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรค Covid-19 ทั้งนี้ เนื่องจากขณะนี้รัฐบาลได้มีประกาศการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ผ่อนคลายมาตรการเพื่อให้สถานที่ กิจการและกิจกรรมต่างๆ สามารถเปิดดำเนินการ โดยคงเฉพาะมาตรการที่จำเป็นเพื่อป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรค Covid-19 ดังนั้น จังหวัดพะเยา จึงเปิดให้บริการของศูนย์บริการร่วมและศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพะเยา(ส่วนหน้า) เพื่อบริการประชาชน โดยจะเริ่มเปิดให้บริการตามปกติ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 กันยายน 2563 เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด สำนักงานจังหวัดพะเยาโทรศัพท์ 054 -449735

            นอกจากนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพะเยา ได้ย้ายสถานที่ปฏิบัติราชการจากอาคารศาลากลางจังหวัดพะเยาไปยังอาคารแห่งใหม่ ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างอาคารศาลากลางจังหวัดพะเยา(หลังเก่า) กับที่ว่าการอำเภอเมืองพะเยา ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เป็นต้นมา หากประชาชนมีข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ สามารถเดินทางมาใช้บริการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพะเยาแห่งใหม่ 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : อานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ