สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมการประกวดคัดเลือกเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL และ TO BE NUMBER ONE TEEN Dancercise

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 24 ส.ค. 2563
  • อ่าน : 432 ครั้ง

            สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมการประกวดคัดเลือกเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL และ TO BE NUMBER ONE TEEN Dancercise ตัวแทนจังหวัดพะเยา ปี 2564 ณ ศูนย์การค้า TOPS PLAZA สาขาพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีนางสุรีย์ภรณ์ เลิศวัชรสกุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งจังหวัดพะเยาได้มีการขับเคลื่อนและสร้างกระแสโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามแนวทางโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี อย่างต่อเนื่อง โดยเน้น เด็กนำ ผู้ใหญ่หนุน ซึ่งการจัดเวทีการประกวดในครั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดพะเยา ได้แสดงความสามารถ แสดงความคิดสร้างสรรค์ในการร้อง เต้น แสดงความสามารถพิเศษต่างๆ เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง สมาชิก TO BE NUMBER ONE จังหวัดพะเยา ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เกิดเป็นพลังในการสร้างกระแสโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในกลุ่มเด็กและเยาวชน ตามแนวทางโครงการ TO BE NUMBER ONE อย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้ได้ตัวแทนเยาวชนต้นแบบเก่งและดี ตัวแทนจังหวัดพะเยา ไปประกวดในระดับภาคเหนือ ปี 2564 TO BE NUMBER ONE TEEN Dancercise กำหนดประกวดแข่งขันวันที่ 12-13 ธันวาคม 2563 ที่จะถึงนี้

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : นายอานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ