ม.พะเยา ร่วมสวมใส่ผ้าไทยในมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ผ้าไทยพื้นถิ่นในจังหวัดพะเยา การแต่งกายด้วยผ้าไทยพื้นถิ่น

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 30 ส.ค. 2563
  • อ่าน : 491 ครั้ง

              รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยพะเยา มีนโยบายในการรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทยพื้นถิ่น โดยใช้ชื่อแคมเปญว่า “ผ้าถิ่นผ้าไทย ใส่แบบไหนก็ดูดี” พร้อมเชิญชวนให้ นักเรียน นิสิต ตลอดจนบุคลากรในมหาวิทยาลัย ร่วมสวมใส่ผ้าไทยพื้นถิ่นทุกๆ วันอังคารและวันศุกร์ เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย ส่งเสริมเศรษฐกิจอย่างสร้างสรรค์ และ ให้เศรษฐกิจในจังหวัดพะเยามีรากฐานที่มั่นคง ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ พร้อมตอบโจทย์กับนโยบายของจังหวัดพะเยา ที่เชิญชวนให้ประชาชนในจังหวัดพะเยา ร่วมแต่งกายชุดไทยพื้นถิ่นในวันอังคาร และวันศุกร์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ผ้าไทย และเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมด้านการแต่งกาย ให้อยู่คู่กับจังหวัดพะเยา

            ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้จังหวัดพะเยา เป็นจังหวัดที่มีความโดดเด่นด้านการแต่งกายด้วยผ้าไทย แสดงให้เห็นถึงภาพการแต่งกายที่สวยงาม จึงขอเชิญชวนร่วมกันแต่งกายชุดผ้าไทยพื้นถิ่น เพื่อเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญา และส่งเสริมให้ชุมชนได้มีรายได้ จากการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการถักทอผ้าไทยให้สวยงาม และเป็นที่ต้องการของคนทั่วโลก

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : นายอานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ