พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เสริมแกร่งกลุ่มนวดไทยชายแดน ฝึกต่อยอดหมอนวดคนพิการ บรรเทาอาการปวดเมื่อย รองรับด่านบ้านฮวก

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 3 ก.ย. 2563
  • อ่าน : 419 ครั้ง

            นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เปิดฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาพนักงานนวดไทย ระดับ 2 (นวดบรรเทาอาการปวดเมื่อยทั่วไป ไม่น้อยกว่า 10 อาการ) ระยะเวลาฝึก 60 ชั่วโมง ให้กับพนักงานนวดพิการและผู้ดูแลคนพิการสมาชิก “กลุ่มนวดไทยชายแดน” ที่ผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานนวดไทย ระดับ 1 และได้ผ่านการฝึกยกระดับฝีมือฯ สาขาการนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพแล้ว จำนวน 20 คน ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน 2563 ณ ศูนย์ กศน.อำเภอภูซาง ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2563

            ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา กล่าวว่า หลักสูตรการนวดบรรเทาอาการปวดเมื่อยที่พบทั่วไป 10 อาการ เป็นวิชานวดหลักที่พนักงานนวดไทย ต้องใช้ในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา พนักงานนวดไทย ระดับ 2 ซึ่งผู้ผ่านการทดสอบ จะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการนวดไทยเพื่อผ่อนคลาย บรรเทาอาการปวดเมื่อยทั่วไปอย่างน้อย 10 อาการ และรู้ข้อห้ามข้อควรระวังในการนวด พร้อมทั้งมีสุขภาพร่างกายและจิตใจไม่ขัดต่อจรรยาบรรณ จริยธรรมในการประกอบอาชีพ จึงเป็นการเพิ่มความสามารถในการนวดไทยของพนักงานนวดพิการและผู้ดูแลคนพิการอย่างชัดเจน ต่อยอดจากเดิมที่เพียงสามารถนวดผ่อนคลายได้ ตามที่ได้ผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 1 แล้วเท่านั้น ทั้งนี้ ได้กำหนดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานนวดไทย ระดับ 2 ต่อเนื่องระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2563 ด้วย ประกอบกับจังหวัดพะเยาได้เปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง เชื่อมต่อกับด่านสากลปางมอญ เมืองคอบ แขวงไชยะบุลี สปป.ลาว ซึ่งได้รับการยกระดับขึ้นจากด่านประเพณีเป็นด่านสากล ซึ่งการเดินทางเข้าออกของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศต้องผ่านบ้านฮวก จึงเปรียบเสมือนเป็นประตูเข้าออกที่นักท่องเที่ยวต้องผ่านพื้นที่ตลอดเวลา ดังนั้น การให้บริการนวดไทยเพื่อสุขภาพ โดยเฉพาะพนักงานนวดคนพิการ สมาชิกกลุ่มนวดไทยชายแดน ที่นอกจากจะสามารถนวดผ่อนคลายได้แล้ว หากสามารถนวดบรรเทาอาการปวดเมื่อยให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่ภูซาง รวมถึงที่จะเดินทางต่อไป สปป.ลาว ย่อมสร้างโอกาสและการยอมรับจากผู้ใช้บริการ ซึ่งสาขาอาชีพนวดไทยเพื่อสุขภาพ ถือว่าเป็นบริการหลักสนับสนุนนโยบายการท่องเที่ยวรายได้ดีและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของรัฐบาล โดยเฉพาะการท่องเที่ยวปกติวิถีใหม่ (New normal) ที่มุ่งเน้นนักท่องเที่ยวคุณภาพ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศปลอดจากการระบาดของโรคโควิด-19

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : นายอานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ