ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยา จัดอบรมโครงการสร้างเครือข่ายจิตอาสาร่วมใจป้องกันยาเสพติด รุ่นที่ 1

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 8 ก.ย. 2563
  • อ่าน : 409 ครั้ง

             ที่ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดอบรมโครงการสร้างเครือข่ายจิตอาสาร่วมใจป้องกันยาเสพติด รุ่นที่ 1 ซึ่งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยา (ศอ.ปส.จ.พย) ร่วมกับที่ทำการปกครองอำเภอเมืองพะเยา จัดขึ้น เพื่อสร้างเครือข่ายจิตอาสาเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้านชุมชน โดยการสังเกตรายงานพฤติกรรมของกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ในการคัดกรองผู้เสพ ผู้ติด เข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟูรวมถึงเป็นการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยการนำจิตอาสาที่ผ่านการอบรมเป็นแนวร่วมทำกิจกรรมป้องกันปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ช่วยเหลืองานของทางราชการและบริการสาธารณประโยชน์ รวมถึงเป็นการกระตุ้นให้คนในหมู่บ้านชุมชนเกิดความตระหนักถึงโทษภัยยาเสพติดและเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีเครือข่ายจิตอาสาร่วมใจป้องกันยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดพะเยา เข้าร่วมอบรม กว่า 300 คน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : นายอานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ