สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา เชิญชวนผู้มีรายได้น้อยและยากจน เข้ารับการฝึกอบรมนักเรียนศิลปาชีพบางไทร รุ่นที่ 92

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 10 ก.ย. 2563
  • อ่าน : 352 ครั้ง

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา เชิญชวนผู้มีรายได้น้อยและยากจน เข้ารับการฝึกอบรมนักเรียนศิลปาชีพบางไทร รุ่นที่ 92 เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว รับสมัครถึงวันที่ 29 กันยายน 2563

 

            นายวรวิทย์ จันทวรรณโณ อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครและคัดเลือกผู้มีรายได้น้อยและยากจน เข้ารับการฝึกอบรมนักเรียนศิลปาชีพบางไทร รุ่นที่ 92 ณ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา จำนวน 24 แผนก อาทิ แผนกช่างวาดภาพสีน้ำมัน ช่างเขียนภาพลายไทย ช่างบรรจุภัณฑ์ ช่างประติมากรรม ช่างเครื่องหนัง ช่างเป่าแก้ว ช่างปั้นดอกไม้ขนมปัง ช่างเครื่องเรือนไม้ เครื่องเรือนหวาย ช่างเครื่องยนต์ฯ โดยเปิดฝึกอบรมระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 รวมระยะเวลาประมาณ 6 เดือน 

            สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา เชิญชวนผู้ที่สนใจ รายได้น้อย อายุตั้งแต่ 15-50 ปี ไม่จำกัดเพศ ฐานะทางครอบครัวยากจน สมัครเข้ารับการฝึกอบรมด้านศิลปาชีพ 1 คน สามารถเลือกได้ 3 แผนก โดยเลือกตามลำดับที่ตนเองสนใจให้ครบทั้ง 3 แผนก ผู้สนใจติดต่อขอใบสมัครและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา โทร.054-449638 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 29 กันยายน 2563

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : นายอานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ