ทส.เดินหน้าต่อเนื่อง จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา ตามโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า จังหวัดพะเยา

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 14 ก.ย. 2563
  • อ่าน : 517 ครั้ง

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เดินหน้าต่อเนื่อง จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา ตามโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่าในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ ฝึกอบรมไปแล้ว 2 พื้นที่ โดยจังหวัดพะเยาเป็นจังหวัดที่ 3

 

            นายพงศ์บุณย์ ปองทอง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา ตามโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า ระหว่างวันที่ 14-18 กันยายน 2563 ณ โรงแรมวีซีพะเยา อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยมีนายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ว่าที่เรืออากาศตรี สมภพ โชดิษฐยางกูร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพะเยา ตลอดจนผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยากร ปลัดอำเภอ เกษตรอำเภอ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  มณฑลทหารบกที่ 34 ตำรวจภูธรจังหวัด สำนักงาน ปภ. จังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด และจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่จังหวัดพะเยา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

            รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ได้จัดโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า โดยมีพื้นที่เป้าหมายดำเนินการในพื้นที่ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน ป่าพรุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่น รวมถึงการฝึกอบรมจิตอาสาในครั้งนี้ เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่ได้มอบในการประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ที่ได้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับเครือข่ายจิตอาสา ขับเคลื่อนโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า

            นอกจากนี้ ขอความมือจังหวัด หน่วยงาน อส. ปม. และ กอ.รมน. ในพื้นที่จังหวัดพะเยา นำองค์ความรู้ของหลักสูตรนี้ไปถ่ายทอดเป็นหลักสูตรระดับชุมชนของแต่ละหน่วยงาน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานในพื้นที่ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : นายอานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ