มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เราทำความดีด้วยหัวใจ

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 15 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 594 ครั้ง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา นำคณะคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ นิสิต และนักเรียนโรงเรียนสาธิต ม.พะเยา ร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เราทำความดีด้วยหัวใจ

 

         รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ และแสดงความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสามเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ นิสิต และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เราทำความดีด้วยหัวใจ ระหว่างวันที่ 10 - 15 มกราคม 2563 ซึ่งศูนย์ปฎิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยา กองกิจการนิสิต จัดขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสามเด็จพระเจ้าอยู่หัว อีกทั้งเพื่อขยายผลและต่อยอดจิตอาสาพระราชทาน และโครงการเราทำความดีด้วยหัวใจ นอกจากนี้อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้นำบุคลากร เจ้าหน้าที่ และนิสิตจิตอาสา ลงพื้นที่ช่วยกันทาสีเส้นจราจรในเส้นทางขบวนเสด็จฯ ณ บริเวณด้านหน้าหอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา

          หลังจากนั้น อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วย ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต และ อาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมการรับบริจาคโลหิตเพื่อจัดหาโลหิตสำรองไว้สำหรับผู้ป่วย ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้นล่าง อาคารสำนักงานอธิการบดี สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีนิสิตและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม กว่า 400 คน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : นายอานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ