สสจ.พะเยา จัดมหกรรมสุขภาพดี วิถีเมืองพะเยา “คนพะเยาหัวใจแกร่ง” ประจำปี 2563

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 23 ก.ย. 2563
  • อ่าน : 317 ครั้ง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เตรียมจัดมหกรรมสุขภาพดี วิถีเมืองพะเยา “คนพะเยาหัวใจแกร่ง” ประจำปี 2563

นายแพทย์กรกฤช ลิ้มสมมุติ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา จัดมหกรรมสุขภาพดี วิถีเมืองพะเยา “คนพะเยาหัวใจแกร่ง” ประจำปี 2563 เพื่อสร้างกระแสประชาชนสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตภายใต้อัตลักษณ์และวิถีเมืองพะเยา วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ โรงแรมวิซี อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ทั้งนี้ในงานมีกิจกรรม เวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการดำเนินงานเรื่องการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การนำเสนอผลงานเด่นและจัดบูธนิทรรศการแสดงผลงานด้านสุขภาพดีเด่นจากพื้นที่ทุกอำเภอของจังหวัดพะเยา และพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ องค์กรที่มีผลการดำเนินงานด้านการจัดการระบบสุขภาวะชุมชน พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี วิถีพะเยาดีเด่น ประจำปี 2563 โดยมีกลุ่มเป้าหมายการเข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยบุคลากรสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุข ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายสุขภาพในพื้นที่จังหวัดพะเยา

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายอานนท์ ติ๊บย้อย
ผู้เรียบเรียง : นายอานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ