เกษตรและพาณิชย์จังหวัดพะเยา เผยสถานการณ์การผลิตและการตลาดข้าวของจังหวัดพะเยา ปีการผลิต 2563/64

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 10 ต.ค. 2563
  • อ่าน : 462 ครั้ง

                นายสวัสดิ์​ กะ​รัตน์​ เกษตร​จังหวัด​พะเยา พร้อมด้ว นางสาวเยาวเรศ แซ่โค้ว พาณิชย์จังหวัดพะเยา ร่วมกันแถลงข่าวสถานการณ์การผลิตและการตลาดข้าวเหนียวจังหวัดพะเยา ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา เพื่อรายงานสถานการณ์การผลิตและการตลาดข้าวของจังหวัดพะเยา ซึ่งปัจจุบันเกษตรกรเริ่มเก็บเกี่ยวข้าวในปีการผลิต 2563/64 คาดว่าจะมีผลผลิตข้าวออกสู่ตลาด จำนวน 324,047 ตัน (ข้าวหอมมะลิ 197,638 ตัน ,ข้าวเหนียว 109,184 ตัน , ข้าวเจ้าทั่วไป 16,635 ตัน)

                นายสวัสดิ์​ กะ​รัตน์​ เกษตร​จังหวัด​พะเยา กล่าวว่า จังหวัดพะเยามีพื้นที่ปลูกข้าวทั้งหมด 615,216 ไร่ ส่วนมากเกษตรกรจะปลูกข้าวหอมมะลิและปลูกข้าวเหนียว โดยเฉพาะข้าวเหนียวพันธ์ กข6 ซึ่งจะออกสู่ตลาดประมาณปลายเดือนพฤศจิกายน แต่ในช่วงนี้ที่จะออกสู่ตลาด คือ ข้าวเหนียวพันธ์สันป่าตอง 1 เพราะเป็นพันธ์ที่ไม่ไวแสง สามารถปลูกได้ทั้งนาปีและนาปรัง โดยเป็นข้าวที่เกษตรกรปลูกมาก ซึ่งปีที่ผ่านมาราคาของข้าวเหนียวสันป่าตอง 1 อยู่ในเกณฑ์ที่สูง และผลผลิตจะมากกว่าพันธ์อื่น แต่มาปีนี้เกษตรกรได้ปลูกพันธ์ข้าวสันป่าตอง 1 ในพื้นที่ข้าวนาปี ในพื้นที่ประมาณ 31,967 ไร่ ผลผลิตที่จะออกสู่ตลาด 17,006 ตัน โดยมี ระยะเวลาเก็บเกี่ยวประมาณ 4 เดือน คือระหว่างเดือนกันยายนถึงธันวาคม ซึ่งสถานการณ์การเก็บเกี่ยวและการตลาดข้าวเหนียวสันป่าตอง 1 ระยะนี้ผลผลิตจะมีความชื้นสูง เนื่องจากมีฝนตกลงมาในพื้นที่ แต่ยังมีผลผลิตที่ออกสู่ตลาดแล้วร้อยละ 5 หรือประมาณ 850 ตัน โดยราคาที่เกษตรกรขายในช่วงนี้ ที่ความชื้น 25-30 เปอร์เซ็นต์  7,000 – 7,500 บาท/ตัน และที่ความชื้นไม่เกิน 15 เปอร์เซ็นต์ 8,600 – 9,200 บาท/ตัน สำหรับการดำเนินงานของเกษตรจังหวัดและเกษตรอำเภอ ก็ได้มีการประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 ส่งเสริมให้เกษตรกรดำเนินการผลิตในรูปแบบเกษตรแปลงใหญ่ พร้อมทำการอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพการผลิตข้าวแก่เกษตรกรให้ตรงตามความต้องการของตลาด แต่อย่างไรก็ตามเรื่องของข้าวหอมมะลินั้น จังหวัดพะเยาได้มีโครงการพะเยาโมเดล ซึ่งได้ร่วมกับทาง อตก. ที่จะเป็นผู้รับซื้อ โดยตั้งเป้าราคารับซื้อไว้ที่ตันละ 18,000 บาท ณ ความชื้น 15 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ขอให้เกษตรกรผลิตข้าวคุณภาพ โดยการเก็บเกี่ยวข้าวในระยะพลับพลึง เพื่อให้ได้ข้าวที่มีคุณภาพ เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค

                ด้านนางสาวเยาวเรศ แซ่โค้ว พาณิชย์จังหวัดพะเยา กล่าวว่า ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ก็ได้มีการติดตามสถานการณ์ข้าวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเรื่องความเที่ยงตรงของชั่งตวงวัด ซึ่งจะมีการออกตรวจสอบเป็นประจำ อีกทั้งการติดป้ายแสดงราคา การหักลดความชื้นต้องเป็นไปตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์ ขณะที่ล่าสุด คณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ ได้มีการประชุมพิจารณาและมีมติ โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2563/64 รอบที่ 1 เห็นชอบราคาเป้าหมาย ปริมาณต่อครัวเรือน ซึ่งมีข้าวทั้งหมด 5 ชนิด ประกอบด้วย ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคาเป้าหมาย 15,000 บาท/ตัน ไม่เกิน 14 ตันต่อครัวเรือน , ข้าวหอมมะลินอกพื้นที่ ราคาเป้าหมาย 14,000 บาท/ตัน ไม่เกิน 16 ตันต่อครัวเรือน , ข้าวเปลือกเจ้า ราคาเป้าหมาย 10,000 บาท/ตัน ไม่เกิน 30 ตันต่อครัวเรือน , ข้าวเปลือกหอมปุทมธานี ราคาเป้าหมาย 11,000 บาท/ตัน ไม่เกิน 25 ตันต่อครัวเรือน , และข้าวเปลือกเหนียว ราคาเป้าหมาย 12,000 บาท/ตัน ไม่เกิน 16 ตันต่อครัวเรือน นอกจากนี้ยังมีมาตรการเสริมคู่ขนาด เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ได้แก่ มาตรการชะลอการขายข้าว มาตรการเงินกู้ และมาตรการค่าบริหารจัดการและปรับปรุงคุณภาพ

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : อานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ