สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดพะเยา ณ อำเภอปง จังหวัดพะเยา

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 16 ต.ค. 2563
  • อ่าน : 268 ครั้ง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดพะเยา ณ อำเภอปง จังหวัดพะเยา

นางสุรีย์ภรณ์ เลิศวัชรสกุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา (ด้านส่งเสริมพัฒนา) เป็นประธานในพิธีเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดพะเยา  เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านห้วยกอก หมู่ที่ 2 ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา โดยมี นายนิกร ยะกะจาย นายอำเภอปง ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ ประธานและทีมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. มีนายประพันธ์  เดชะบุญ สาธารณสุขอำเภอปง เป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี จากนั้นประธานในพิธีได้ทำพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้บนธูปเทียนแพ และกล่าวคำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิ พอ.สว. เสร็จพิธีประธานได้กล่าวทักทายและขอบคุณอาสาสมัคร พอ.สว.ทุกคณะ ทั้งสายการแพทย์และสายสนับสนุน ที่มาให้บริการประชาชน

จากนั้น ประธานได้ให้เกียรติร่วมถ่ายหมู่กับทีมอาสาสมัครฯ ทุกคณะ และมอบยาชุดตำราหลวงพระราชทาน รวมทั้งเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม ให้กับประชาชน ที่มารับบริการ ณ จุดหน่วยแพทย์ฯ พร้อมนำทีมเยี่ยมเสริมพลังทีมหน่วยแพทย์ฯ ทุกจุดบริการ (กศน.อ.ปง,ตชด.326 จัดกิจกรรมร่วมด้วย) นำทีมมอบของเยี่ยมให้กำลังใจ และให้คำแนะนำปรึกษา case ที่มีปัญหาด้านสุขภาพในชุมชนบ้านห้วยกอก จำนวน 2 case ทั้งนี้ ดร.ธานี กล่อมใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา นำทีมคณาจารย์ร่วมเยี่ยมให้คำแนะนำปรึกษาในครั้งนี้ด้วย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายอานนท์ ติ๊บย้อย
ผู้เรียบเรียง : นายอานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ